Πως μπορώ να βρω και να δανειστώ ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη;

Η έντυπη συλλογή της βιβλιοθήκης δεν περιλαμβάνει βιβλία. Μπορείτε όμως να ζητήσετε το συγκεκριμένο βιβλίο για διαδανεισμό από βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού, κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων και συγκεκριμένα της υπηρεσίας Διαδανεισμού Βιβλίων.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Βιβλία