Σε ποιες πηγές έχω πρόσβαση από το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο;

Από τις θέσεις εργασίας του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού που διαθέτει το ΕΚΤ, τόσο το συνδρομητικό όσο και το ανοικτό περιεχόμενο.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο