Μπορείτε να αναζητήσετε για λογαριασμό μου τον συντελεστή απήχησης (impact factor) για τα περιοδικά που με ενδιαφέρουν;

Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΤ πραγματοποιεί αναζητήσεις impact factor περιοδικών για λογαριασμό χρηστών που απευθύνονται με σχετική αίτησή τους στην υπηρεσία. Μπορεί να αναζητηθεί ο impact factor μεμονωμένων περιοδικών ή όλων των περιοδικών μίας ή περισσότερων επιστημονικών κατηγοριών. Συμβουλευθείτε τη λίστα θεματικών κατηγοριών περιοδικών για impact factor.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση καταλόγου αναφορών (citation index) & βιβλιομετρικών δεικτών