Τι δυνατότητες υπάρχουν για συνεργασία της βιβλιοθήκης με δημόσιους/ιδιωτικούς φορείς για παροχή υπηρεσιών;

Όταν η Βιβλιοθήκη συνεργάζεται σε συνεχή βάση με κάποιον  δημόσιο φορέα ή ιδιωτική εταιρεία  για παροχή υπηρεσιών (αναζήτησης βιβλιογραφίας, αναζήτηση πλήρων κειμένων κλπ), υπάρχει η δυνατότητα υπογραφής ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΤ και του ενδιαφερόμενου φορέα, με αμοιβαίο όφελος τη διευκόλυνση των διαδικασιών και την καλύτερη και γρηγορότερη διεκπεραίωση των αιτημάτων. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών, Τ:  210.7273 939 και 210.7273710, ή στο Ε-mail: helpdesk@ekt.gr

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Άλλες