Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά βιβλία / λεξικά;

Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης, πρόσβασης και μεταφόρτωσης στο πλήρες κείμενο βιβλίων, λεξικών, μόνο από το χώρο της βιβλιοθήκης.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Βιβλία