Μπορείτε να αναζητήσετε για λογαριασμό μου τον κατάλογο των αναφορών μου (citation index);

Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΤ, αξιοποιώντας τα εγκυρότερα εργαλεία διεθνώς, πραγματοποιεί αναζητήσεις καταλόγου αναφορών (citation index) στις διεπιστημονικές βάσεις Web of Science και Scopus, για λογαριασμό χρηστών που απευθύνονται με σχετική αίτησή τους στην υπηρεσία. Μπορεί επίσης να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος που ήδη έχετε πάρει στο παρελθόν.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση καταλόγου αναφορών (citation index) & βιβλιομετρικών δεικτών
Weight: 
2