Μπορείτε να αναζητήσετε για λογαριασμό μου πληροφορίες /βιβλιογραφία σχετικά με τα θέματα του ενδιαφέροντός μου;

Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΤ, αξιοποιώντας ένα μεγάλο εύρος πληροφοριακών πηγών, πραγματοποιεί αναζητήσεις επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών, για λογαριασμό χρηστών που απευθύνονται με σχετική αίτησή τους στην Υπηρεσία Αναζήτησης Διεθνούς Βιβλιογραφίας.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση βιβλιογραφίας
Weight: 
1