Τι υπηρεσίες προσφέρει το ΕΚΤ για οργάνωση/υποστήριξη Βιβλιοθηκών;

Για υπηρεσίες οργάνωσης/υποστήριξης βιβλιοθηκών μεταβείτε εδώ:  openAΒΕΚΤ

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Υπηρεσίες προς Βιβλιοθήκες