Πόσο χρόνο χρειάζεται η διεκπεραίωση της αίτησης για αναζήτηση πλήρων κειμένων;

Το προσωπικό της υπηρεσίας επεξεργάζεται την παραγγελία αυθημερόν. Για υλικό που δεν εντοπίζεται στη συλλογή μας, ο χρόνος αποστολής εξαρτάται από τον προμηθευτή  από τον οποίο θα ανακτηθεί. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πίνακα κόστους για τους χρόνους αποστολής ανά πηγή.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση πλήρων κειμένων