Πως βρίσκω ένα άρθρο από τη έντυπη συλλογή της βιβλιοθήκης;

Τα περιοδικά που ανήκουν στην έντυπη συλλογή της βιβλιοθήκης μπορείτε να τα αναζητήσετε μέσω ΕΣΚΕΠ, και κατόπιν να τα εντοπίσετε στα ράφια. Βρίσκονται ταξιθετημένα στους βιβλιοστάτες θεματικά, αλφαβητικά και με χρονολογική σειρά. Έχετε την δυνατότητα να μελετήσετε το άρθρο που θέλετε στο κλασικό αναγνωστήριο ή να βγάλετε φωτοτυπίες στα φωτοτυπικά μηχανήματα της Βιβλιοθήκης. Υπάρχει πάντα εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να σας βοηθήσει στην αναζήτησή σας μέσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε το αίτημα σας ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την Αίτηση Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων για  να το αναζητήσουμε εμείς για λογαριασμό σας.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Περιοδικά