Τι είναι το αποθετήριο "Ήλιος" του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών;

Tο Αποθετήριο Ήλιος είναι το ιδρυματικό αποθετήριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και παρέχει ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση στο πλούσιο και πολυθεματικό επιστημονικό έργο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Παρέχει εξελιγμένα εργαλεία αναζήτησης, πλοήγησης και ελεύθερης πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές του, καθώς και υπηρεσίες, κατόπιν εγγραφής, που απευθύνονται σε ερευνητές αλλά και στο ευρύ κοινό. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Ήλιου.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Ψηφιακό ανοικτό περιεχόμενο ΕΚΤ