Πόσο χρόνο χρειάζεται η διεκπεραίωση της αίτησης για αναζήτηση καταλόγου αναφορών, H-index / impact factor;

Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από το φόρτο της υπηρεσίας, από τον αριθμό των δημοσιεύσεων του ενδιαφερόμενου, την επεξεργασία που απαιτείται, και συνήθως είναι 3-5 εργάσιμες ημέρες.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση καταλόγου αναφορών (citation index) & βιβλιομετρικών δεικτών