Τι πρόσβαση έχω αν συνδέσω το φορητό μου υπολογιστή στο διαδίκτυο μέσα από το χώρο της βιβλιοθήκης;

Από το χώρο της Βιβλιοθήκης, μέσω του διαδικτύου, έχετε πρόσβαση σε όλο το ψηφιακό περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης: βάσεις δεδομένων, περιοδικά, βιβλία και λεξικά, διατριβές, περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης και επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Άλλες