Πώς παραλαμβάνω το υλικό που έχω παραγγείλει;

  • Παραλαβή από το ΕΚΤ: Γραφείο Υποστήριξης Υπηρεσιών Ε&Τ Πληροφόρησης του ΕΚΤ, κάθε μέρα από τις 8.30 - 20.00, σε έντυπη  μορφή
  • Ταχυδρομικά εάν η έδρα σας είναι εκτός Αθηνών, σε έντυπη μορφή.
Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση πλήρων κειμένων