Πώς καταθέτω την αίτησή μου για αναζήτηση πλήρων κειμένων;

  • Με επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη, Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών, τις καθημερινές, ώρες 8:30-20:00,
  • Ηλεκτρονικά, με υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων
  • Τυπώστε την αίτηση Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων (doc) και στείλτε την :
    • Στο Fax: 210 7259 070,
    • Ταχυδρομικά, στη Δ/νση: Βιβλιοθήκη ΕΚΤ/ Υπηρεσίες Επιστημονικής & Τεχνολογικής Πληροφόρησης, Βασ. Κων/νου 48, 11635 Αθήνα
Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση πλήρων κειμένων