Τι δυνατότητες μου παρέχει η χρήση του ΕΣΚΕΠ;

Ως χρήστης του ΕΣΚΕΠ μπορείτε:
- να εντοπίσετε ένα περιοδικό με βάση το πλήρες όνομά του, λέξεις από τον τίτλο του, το ISSN, κ.ά.
- να ανατρέξετε στην πλήρη βιβλιογραφική εγγραφή του περιοδικού που περιλαμβάνει πληροφορίες για τον εκδότη, τη χώρα έκδοσης, το ιστορικό, κ.ά.
- να συμβουλευτείτε τον κατάλογο με τις ελληνικές βιβλιοθήκες που το έχουν στη συλλογή τους σε έντυπη μορφή ή έχουν ηλεκτρονική συνδρομή σε αυτό, μαζί με τα στοιχεία της συλλογής, δηλ., διαθέσιμα τεύχη και έτη

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Υπηρεσίες προς Βιβλιοθήκες