Γιατί καλούμαι να πληρώσω για ορισμένες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης;

Οι χρεώσεις καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο μέρος του λειτουργικού κόστους της αντίστοιχης υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις που εμπλέκεται άλλη βιβλιοθήκη-προμηθευτής άρθρου, βιβλίου ή άλλου είδους πλήρους κειμένου ή διαθέτης βάσης δεδομένων,  το κόστος επωμίζεται ο χρήστης.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Άλλες