Πώς παραλαμβάνω τα αποτελέσματα αναζήτησης καταλόγου αναφορών (citation index) και βιβλιομετρικών δεικτών (H-index / impact factor);

  • Παραλαβή από το ΕΚΤ: Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών, κατά τις ώρες που λειτουργεί η βιβλιοθήκη.
  • Ηλεκτρονικά μέσω email: εάν η έδρα σας είναι εκτός Αθηνών
  • Ταχυδρομικά: εάν η έδρα σας είναι εκτός Αθηνών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

 

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση καταλόγου αναφορών (citation index) & βιβλιομετρικών δεικτών