Μπορείτε να παραγγείλετε για λογαριασμό μου πλήρη κείμενα επιστημονικών δημοσιευμάτων;

Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΤ, αξιοποιώντας την ψηφιακή και την έντυπη συλλογή του ΕΚΤ αλλά και ένα μεγάλο εύρος πηγών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πραγματοποιεί αναζητήσεις πλήρων κειμένων για λογαριασμό χρηστών που απευθύνονται με σχετική αίτησή τους στην υπηρεσία.

Η υπηρεσία εξασφαλίζει για λογαριασμό σας πλήρη κείμενα άρθρων επιστημονικών περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων, τεχνικών εκθέσεων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διδακτορικών διατριβών, κεφάλαια βιβλίων, καθώς και μέσω διαδανεισμού μονογραφίες και βιβλία που δεν ανήκουν στη συλλογή της βιβλιοθήκης.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση πλήρων κειμένων
Weight: 
3