Τι άλλες υπηρεσίες παρέχει η Βιβλιοθήκη;

Στο χώρο της Βιβλιοθήκης διατίθενται:

  • Κλασικό αναγνωστήριο,
  • Ασύρματο δίκτυο για σύνδεση φορητού υπολογιστή, με πλήρη πρόσβαση στις ψηφιακές πηγές της Βιβλιοθήκης,
  • Φωτοτυπικά μηχανήματα και σαρωτές (scanners) για χρήση από το κοινό.

Παρέχονται επίσης υπηρεσίες:

  • Υποστήριξης αυτοαρχειοθέτησης στο αποθετήριο ΗΛΙΟΣ για ερευνητές του ΕΙΕ,
  • Οργάνωσης/υποστήριξης βιβλιοθηκών,
  • Εκπαιδευτικές δράσεις και παρουσιάσεις της Βιβλιοθήκης σε μαθητές , φοιτητές.
  • Υπηρεσίες πληροφόρησης προς φορείς και ιδιωτικές εταιρείες
Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Άλλες