Πώς παραλαμβάνω τα αποτελέσματα αναζήτησης διεθνούς βιβλιογραφίας;

Παραλαβή από το ΕΚΤ:
Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών, κατά τις ώρες που λειτουργεί η βιβλιοθήκη.

Ηλεκτρονικά μέσω email:
εάν η έδρα σας είναι εκτός Αθηνών

Ταχυδρομικά:
εάν η έδρα σας είναι εκτός Αθηνών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση βιβλιογραφίας