Πώς καταθέτω την αίτηση μου για αναζήτηση διεθνούς βιβλιογραφίας;

  1. Ηλεκτρονικά, με υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης Αναζήτησης Διεθνούς Βιβλιογραφίας
  2. Με επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη, στο Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών, τις καθημερινές, ώρες 8:30-20:00,
  3. Τυπώστε την αίτηση αναζήτησης διεθνούς βιβλιογραφίας (doc) και στείλτε την :
  • Στο Fax: 210 7259 070,
  • Ταχυδρομικά, στη δ/νση: Βιβλιοθήκη ΕΚΤ/Υπηρεσίες Επιστημονικής & Τεχνολογικής Πληροφόρησης, Βασ. Κων/νου 48, 11635 Αθήνα.
Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση βιβλιογραφίας