Γιατί είναι απαραίτητος ο κατάλογος των δημοσιεύσεών μου για την αναζήτηση του citation index;

H αναζήτηση του citation index γίνεται με βάση τον κατάλογο των δημοσιεύσεών σας. Αναζητούνται οι αναφορές για κάθε δημοσίευση ξεχωριστά, με κριτήριο το όνομα του πρώτου συγγραφέα και κάποια από τα στοιχεία της δημοσίευσης που πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο (έτος δημοσίευσης, τόμος, αρχική σελίδα, τίτλος περιοδικού κλπ.).  Με αυτόν  τον τρόπο αποφεύγονται οι συνωνυμίες καθώς και η απώλεια αναφορών που περιέχουν λάθη στη αναγραφή τους.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση καταλόγου αναφορών (citation index) & βιβλιομετρικών δεικτών