Πώς καταθέτω την αίτησή μου για αναζήτηση καταλόγου αναφορών (citation index) και βιβλιομετρικών δεικτών (H-index/ impact factor) ;

    1. Ηλεκτρονικά, με υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης Αναζήτησης Διεθνούς Βιβλιογραφίας
    2. Με επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη, στο Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών, τις καθημερινές, ώρες 8:30-20:00,
    3. Τυπώστε την αίτηση αναζήτησης διεθνούς βιβλιογραφίας (pdf) και στείλτε την :

    Στο Fax: 210- 7259070,
    Ταχυδρομικά, στη δ/νση: Βιβλιοθήκη ΕΚΤ/Υπηρεσίες Επιστημονικής & Τεχνολογικής Πληροφόρησης, Βασ. Κων/νου 48, 11635 Αθήνα.

 

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση καταλόγου αναφορών (citation index) & βιβλιομετρικών δεικτών