Υπάρχουν φωτοτυπικά μηχανήματα ή σαρωτές (scanners) στη Βιβλιοθήκη;

Στο χώρο της Βιβλιοθήκης διατίθενται 2 φωτοτυπικά μηχανήματα, ενώ από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού μπορείτε να προμηθευτείτε κάρτα με προπληρωμένο αριθμό σελίδων της επιλογής σας, για χρήση τους.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Άλλες