Υπάρχει η δυνατότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων από μαθητές/φοιτητές στη Βιβλιοθήκη;

Η Βιβλιοθήκη Επιστήμης Τεχνολογίας Πολιτισμού του ΕΚΤ οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την προώθηση και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, έντυπων και ηλεκτρονικών από τους χρήστες της. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, σπουδαστές και διδακτικό προσωπικό) αλλά και σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες και την οργάνωση μιας επίσκεψης επικοινωνήστε στο τ: 210-7273934 και στο e: helpdesk@ekt.gr.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Άλλες