Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση σε μια διατριβή που δεν διατίθεται σε μορφή πλήρους κειμένου από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών;

Το ΕΚΤ διατηρεί το έντυπο αρχείο των διδακτορικών διατριβών που κατατίθενται στο Εθνικό Αρχείο.

Οι χρήστες που επιθυμούν να φυλλομετρήσουν την έντυπη μορφή μιας διατριβής που δεν διατίθεται σε ψηφιακή μορφή μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών της Βιβλιοθήκης. Η έντυπη διατριβή δίνεται για μελέτη  μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Επιπλέον, για τους εγγεγραμμένους χρήστες του ΕΑΔΔ και ανάλογα με την άδεια διάθεσης κάθε διατριβής είναι δυνατή:

  • η παραγγελία ψηφιακού ή έντυπου αντιγράφου μιας διατριβής
  • η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ψηφιοποίηση  μιας διατριβής
Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Διδακτορικά