Τι είναι οι επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του  ΕΚΤ συγκεντρώνει, αξιολογεί και ταξινομεί θεματικά, επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο σε  διάφορα επιστημονικά πεδία.
Το ΕΚΤ δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια, νομιμότητα ή το περιεχόμενο των εξωτερικών κόμβων στους οποίους είναι πιθανό να οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο του ΕΚΤ. Ο κατάλογος των πηγών εμπλουτίζεται σε συνεχή βάση με νέες διευθύνσεις

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο