Πώς μπορώ να γίνω μέλος της Βιβλιοθήκης;

Καθένας μπορεί να γίνει μέλος της βιβλιοθήκης. Η ιδιότητα του μέλους μπορεί να αποκτηθεί, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με τη συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων στην αίτηση εγγραφής μέλους και με την επίδειξη κάποιου αποδεικτικού ταυτότητας (πχ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, φοιτητική ταυτότητα).

Category: 
Γενικές ερωτήσεις για τη Βιβλιοθήκη
Subcategory: 
Γενικές Ερωτήσεις