Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου;

Θα πρέπει να συμπληρώσετε την Αίτηση πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο. Ανάλογα με τη χρήση που επιθυμείτε, πιστώνονται στο λογαριασμό σας μονάδες αντίστοιχες με τις ώρες ή τις σελίδες εκτύπωσης που θέλετε.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο