Επιστήμη της συμπεριφοράς

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Konstantinos N Fountoulakis, Maria K. Apostolidou, Marina B. Atsiova, Anna K. Filippidou, Angeliki K. Florou, Dimitra S. Gousiou, Aikaterini R. Katsara, Sofia N. Mantzari, Marina Padouva-Markoulaki, Evangelia I. Papatriantafyllou, Panagiota I. Sacharidi, Aikaterini I. Tonia, Eleni G. Tsagalidou, Vasiliki P. Zymara, Panagiotis E Prezerakos, Sotirios A. Koupidis, Nikolaos K. Fountoulakis, George P. Chrousos,
Journal of Affective Disorders, Volume 279, 2021, Pages 624-629, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.10.061.
15 January 2021

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Brit Trogen, Arthur Caplan
Ann Intern Med. [Epub ahead of print 2 March 2021]. doi:10.7326/M20-8251
Με την πάροδο του χρόνου και τα εμβόλια, κινδυνεύει να μειωθεί η περαιτέρω συμμόρφωση με τα περιοριστικά μέτρα μείωσης της διάδοσης εξαιτίας της «κόπωσης από την πανδημία» ή αύξησης της επικίνδυνης συμπεριφοράς λόγω του «Peltzman effect»
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021.
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26106.
Αυτή η έκθεση των National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, προτείνει στο Εκτελεστικό Γραφείο του Προέδρου των ΗΠΑ να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ειδικής ομάδας για την αποτροπή έξωσης από ενοικιασμένη στέγη και τη μείωση της αστάθειας στον τομέα της στέγασης που προκαλείται από την πανδημία
Public Views about COVID-19 “Immunity Passports”
Mark A. Hall, David M. Studdert
medRxiv 2021.01.26.21250184; doi: https://doi.org/10.1101/2021.01.26.21250184
Πραγματοποιήθηκε εθνική διαδικτυακή έρευνα με 1.315 συμμετέχοντες που ερωτήθηκαν για τη στάση τους απέναντι στα κρατικά «διαβατήρια» και στα ιδιωτικά «πιστοποιητικά» για την ανοσία στην COVID-19.
Psycorona: A World of Reactions to COVID-19
Jannis Kreienkamp, Maximilian Agostini, Joshua Krause, and N. Pontus Leander, on behalf of the PsyCorona Collaboration
OBSERVER Magazine, VOLUME 33, ISSUE 9, NOVEMBER, 2020
October 29, 2020
Η παγκόσμια μελέτη PsyCorona Study (https://psycorona.org) χρησιμοποιεί ένα διαδικτυακό εργαλείο οπτικοποίησης δεδομένων, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας διεθνούς ψυχολογικής έρευνας, με στόχο τον εντοπισμό στόχων παρέμβασης. Περίπου 60.000 ερωτηθέντες συμμετείχαν στην έρευνα, η οποία ήταν διαθέσιμη σε 30 γλώσσες.
Saad B Omer, Regina M Benjamin, et al.
The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02507-1
Published:November 15, 2021 
Μέσω μιας σειράς προτάσεων, παρουσιάζεται μια στρατηγική με συντονισμό της εκπαίδευσης βασισμένης σε στοιχεία, της επικοινωνίας και των παρεμβάσεων συμπεριφοράς, που είναι πιθανό να βελτιώσει την επιτυχία των εμβολιαστικών προγραμμάτων κατά του COVID-19 στις ΗΠΑ.
Nicola Veronese, Carlo Saccaro, et al.
Ageing Research Reviews, Volume 72, 2021, 101489, https://doi.org/10.1016/j.arr.2021.101489.
December 2021
Διερευνάται η αβεβαιότητα και η απροθυμία εμβολιασμού κατά της COVID-19 σε ηλικιωμένους (άτομα άτομα ηλικίας >60 ετών) καθώς και οι παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται αυτή. 
Preferences for COVID-19 vaccine distribution strategies in the US: A discrete choice survey
Ingrid Eshun-Wilson, Aaloke Mody, et al.
PLoS ONE 16(8): e0256394. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256394
Published: August 20, 2021
Η εκστρατεία εμβολιασμού για COVID-19 στις ΗΠΑ ήταν εξαιρετικά επιτυχής σε όσους ήταν δεκτικοί. Η περαιτέρω αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού ωστόσο θα απαιτήσει πιο καινοτόμες προσεγγίσεις που βασίζονται στο τι θέλουν οι διστακτικοί.
Awad-Núñez, S., Julio, R., Gomez, J. et al.
Eur. Transp. Res. Rev. 13, 20 (2021). https://doi.org/10.1186/s12544-021-00476-4
Η εργασία στοχεύει στη μελέτη και στην κατανόηση της προθυμίας των πολιτών να υιοθετήσουν ένα σύνολο μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των δημόσιων μεταφορών,  σε πιθανή μόλυνση  από COVID-19 και την προθυμία να πληρώσουν για αυτά.
Opinion: The importance of offering vaccine choice in the fight against COVID-19
Mark T. Hughes, Paul G. Auwaerter, Michael R. Ehmann, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences Oct 2021, 118 (43) e2117185118; DOI: 10.1073/pnas.2117185118
October 26, 2021
Σε αυτό το άρθρο γνώμης υποστηρίζεται οτι ανεξάρτητα με τα κίνητρα και τις διευκολύνσεις που δίνονται για την προαγωγή του εμβολιασμού για την COVID-19, η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των παρεχόμενων εμβολίων θα πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των στρατηγικών εμβολιασμού.

Pages