Στατιστική

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ntziora F, Kostaki EG, Grigoropoulos I, Karapanou A, Kliani I, Mylona M, Thomollari A, Tsiodras S, Zaoutis T, Paraskevis D, Sipsas NV, Antoniadou A, Sfikakis PP.
Viruses. 2021 Dec 24;14(1):26. doi: 10.3390/v14010026. PMID: 35062230; PMCID: PMC8779273.
Published online 2021 Dec 24
Journal of Evaluation in Clinical Practice, Volume 27, Issue 5, Pages 1104 - 1111, DOI:10.1111/jep.13568
29 March 2021

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Twenty-Year Span of Global Coronavirus Research Trends: A Bibliometric Analysis
Yi Zhou, Liyu Chen
Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17(9), 3082; DOI 10.3390/ijerph17093082
Published: 28 April 2020
Η πανδημία της νόσου του νέου κορονοϊού 2019 (COVID-19) προκάλεσε παγκόσμια αναστάτωση και έγινε μείζον ιατρικό ζήτημα. Προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος οι τάσεις και ο αντίκτυπος της έρευνας επάνω στους κορονοϊούς παγκοσμίως, πραγματοποιήθηκε μια βιβλιομετρική ανάλυση στη βάση δεδομένων Web of Science. Η μελέτη ανέλυσε τη σχετική δημοσιευμένη έρευνα για την εικοσαετή περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως τις 17 Μαρτίου 2020

Metzger, Daniel ; Paaso, Mikael ; Pursiainen, Vesa
Working Paper Series, Erasmus University Rotterdam (EUR) and University of St. Gallen, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3715926
Posted: 01 Nov 2020
Μελετάται ο ρόλος της στατιστικής παιδείας (στατιστικού εγγραμματισμού) στην ερμηνεία των πληροφοριών που σχετίζονται με την COVID-19, στην εκτίμηση του κινδύνου μόλυνσης και στον βαθμό συμμόρφωσης με τα περιοριστικά μέτρα. Πραγματοποιήθηκε μια μεγάλης κλίμακας έρευνα σε περίπου 4.000 ολλανδικά νοικοκυριά.
The removal of airborne SARS-CoV-2 and other microbial bioaerosols by air filtration on COVID-19 surge units
Andrew Conway-Morris, Katherine Sharrocks, et al.
medRxiv 2021.09.16.21263684; doi: https://doi.org/10.1101/2021.09.16.21263684
Posted September 22, 2021
Σύμφωνα με την έρευνα, η πρώτη με τέτοια στοιχεία σε πραγματικό περιβάλλον, τα φίλτρα αέρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν τον κίνδυνο, για ασθενείς που νοσηλεύονται και για το ιατρικό προσωπικό, να προσβληθούν από SARS-CoV-2.
Riddell, S., Goldie, S., Hill, A. et al.
Virol J 17, 145 (2020). https://doi.org/10.1186/s12985-020-01418-7
Published: 07 October 2020
Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί να παραμείνει ενεργός στις επιφάνειες για σημαντικά μεγαλύτερες χρονικές περιόδους από ό, τι θεωρείται γενικά δυνατό. Τα συμπεράσματα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των μέτρων περιορισμού του κινδύνου μετάδοσης του ιού μέσω των μολυσμένων επιφανειών.
Suicide trends in the early months of the COVID-19 pandemic: an interrupted time-series analysis of preliminary data from 21 countries
Jane Pirkis, Ann John, et al
The Lancet Psychiatry, DOI:https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00091-2
Published: April 13, 2021
Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που εξετάζει στοιχεία για τις αυτοκτονίες που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, από 21 χώρες
Claire E. Welsh, David R. Sinclair, Fiona E. Matthews
The Lancet Regional Health - Europe, Volume 14, 2022, 100296, https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100296.
Η παρούσα μελέτη αναφέρει μια απλή αλλά αποτελεσματική μέθοδο κατάταξης μικρών περιοχών της Αγγλίας, με βάση τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την ευπάθεια στον ιό COVID-19 και τη διστακτικότητα στον εμβολιασμό
Angelique E. Boutzoukas, Kanecia O. Zimmerman, et al.
Pediatrics 2022; 10.1542/peds.2022-056687
PREPUBLICATION RELEASE| MARCH 09 2022
Στόχος είναι η εκτίμηση του αντίκτυπου των διαφόρων μασκών προσώπου στη δευτερογενή μετάδοση του ιού της COVID-19 σε μια ομάδα σχολείων K-12.
OECD, Main Science and Technology Indicators, March 2022
Σύμφωνα με τη μελέτη, οι οικονομίες του ΟΟΣΑ συνέχισαν να αυξάνουν τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) το 2020, παρά την απότομη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της πανδημίας COVID-19.

Pages