Στατιστική

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Twenty-Year Span of Global Coronavirus Research Trends: A Bibliometric Analysis
Yi Zhou, Liyu Chen
Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17(9), 3082; DOI 10.3390/ijerph17093082
Published: 28 April 2020
Η πανδημία της νόσου του νέου κορονοϊού 2019 (COVID-19) προκάλεσε παγκόσμια αναστάτωση και έγινε μείζον ιατρικό ζήτημα. Προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος οι τάσεις και ο αντίκτυπος της έρευνας επάνω στους κορονοϊούς παγκοσμίως, πραγματοποιήθηκε μια βιβλιομετρική ανάλυση στη βάση δεδομένων Web of Science. Η μελέτη ανέλυσε τη σχετική δημοσιευμένη έρευνα για την εικοσαετή περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως τις 17 Μαρτίου 2020

Metzger, Daniel ; Paaso, Mikael ; Pursiainen, Vesa
Working Paper Series, Erasmus University Rotterdam (EUR) and University of St. Gallen, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3715926
Posted: 01 Nov 2020
Μελετάται ο ρόλος της στατιστικής παιδείας (στατιστικού εγγραμματισμού) στην ερμηνεία των πληροφοριών που σχετίζονται με την COVID-19, στην εκτίμηση του κινδύνου μόλυνσης και στον βαθμό συμμόρφωσης με τα περιοριστικά μέτρα. Πραγματοποιήθηκε μια μεγάλης κλίμακας έρευνα σε περίπου 4.000 ολλανδικά νοικοκυριά.
The removal of airborne SARS-CoV-2 and other microbial bioaerosols by air filtration on COVID-19 surge units
Andrew Conway-Morris, Katherine Sharrocks, et al.
medRxiv 2021.09.16.21263684; doi: https://doi.org/10.1101/2021.09.16.21263684
Posted September 22, 2021
Σύμφωνα με την έρευνα, η πρώτη με τέτοια στοιχεία σε πραγματικό περιβάλλον, τα φίλτρα αέρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν τον κίνδυνο, για ασθενείς που νοσηλεύονται και για το ιατρικό προσωπικό, να προσβληθούν από SARS-CoV-2.
Riddell, S., Goldie, S., Hill, A. et al.
Virol J 17, 145 (2020). https://doi.org/10.1186/s12985-020-01418-7
Published: 07 October 2020
Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί να παραμείνει ενεργός στις επιφάνειες για σημαντικά μεγαλύτερες χρονικές περιόδους από ό, τι θεωρείται γενικά δυνατό. Τα συμπεράσματα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των μέτρων περιορισμού του κινδύνου μετάδοσης του ιού μέσω των μολυσμένων επιφανειών.
Suicide trends in the early months of the COVID-19 pandemic: an interrupted time-series analysis of preliminary data from 21 countries
Jane Pirkis, Ann John, et al
The Lancet Psychiatry, DOI:https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00091-2
Published: April 13, 2021
Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που εξετάζει στοιχεία για τις αυτοκτονίες που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, από 21 χώρες
Ayoubkhani D, Khunti K, Nafilyan V, Maddox T, Humberstone B, Diamond I et al.
BMJ 2021; 372 :n693 doi:10.1136/bmj.n693
Επιχειρείται  ποσοτικός προσδιορισμός των ποσοστών δυσλειτουργίας συγκεκριμένων οργάνων σε άτομα  που νοσηλεύτηκαν με covid-19 μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, σε σύγκριση με  ομάδα ελέγχου από τον γενικό πληθυσμό.
Gaffney AW, Himmelstein DU, Woolhandler S.
JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2020.2926
Published online July 27, 2020
Όλες οι δημογραφικές ομάδες παρουσίασαν αυξημένα ποσοστά απουσίας από την εργασία τους λόγω ασθένειας, σε σχέση με το 2019. Τα ποσοστά αυτά ήταν σημαντικά μεγαλύτερα για τους μετανάστες, για τους εργαζόμενους ηλικίας 55 ετών και άνω και για τους εργαζόμενους χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Οι αυξήσεις ήταν παρόμοιες σε διάφορες πολιτείες, ανεξάρτητα εάν η νομοθεσία προβλέπει την άδεια ασθενείας άνευ αποδοχών ή με πληρωμή.
Andrew Clark, et al.
The Lancet Global Health, DOI: https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30264-3
Published: June 15, 2020
Εκτιμάται ότι 1,7 δισεκατομμύρια άτομα, που αποτελούν το 22% του παγκόσμιου πληθυσμού, έχουν τουλάχιστον μία υποκείμενη κατάσταση που τους θέσει σε αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά από COVID-19 εάν προσβληθούν από τον ιό. Από αυτούς, λιγότεροι από το 5% είναι ηλικίας κάτω των 20 ετών και περισσότεροι του 66% είναι ηλικίας 70 ετών και άνω. Εκτιμάται επίσης ότι 349 εκατομμύρια άτομα (4% του παγκόσμιου πληθυσμού) διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά από COVID-19 σε βαθμό που θα απαιτηθεί εισαγωγή στο νοσοκομείο εάν μολυνθούν από τον ιό.
Forecasting the novel coronavirus COVID-19
Petropoulos F, Makridakis S (2020).
PLoS ONE 15(3): e0231236. DOI: 10.1371/journal.pone.0231236
Published: March 31, 2020
Ποιος θα είναι ο παγκόσμιος αντίκτυπος της πανδημίας του νέου κοροναϊού (COVID-19); Το παρόν άρθρο επιχειρεί μια αντικειμενική προσέγγιση για την πρόβλεψη της πορείας του COVID-19 χρησιμοποιώντας μια απλή αλλά ισχυρή μεθοδολογία. Γίνεται η παραδοχή ότι τα δεδομένα που διατίθενται για τον αριθμό των κρουσμάτων, των θανάτων και των ατόμων που ανάρρωσαν, είναι αξιόπιστα και ότι ο επιπολασμός της νόσου στο μέλλον θα συνεχίσει να ακολουθεί το μοτίβο του παρελθόντος. Πρόκειται για μια ζωντανή άσκηση πρόβλεψης του χρονοδιαγράμματος της νόσου, με δυνητικά μεγάλες επιπτώσεις στον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages