Ανασκόπηση

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Α guide to vaccinology: from basic principles to new developments
Pollard, A.J., Bijker, E.M.
Nat Rev Immunol (2020). https://doi.org/10.1038/s41577-020-00479-7
Published: 22 December 2020
Μια πολύ ευανάγνωστη επισκόπηση της ιστορίας, της ανάπτυξης και του αντίκτυπου των εμβολίων, την  ανοσοποίηση, πώς λειτουργεί η ανοσία της αγέλης. Περιλαμβάνται πολλά γραφήματα που διευκολύνουν την κατανόηση.
Why does the coronavirus spread so easily between people?
Researchers have identified microscopic features that could make the pathogen more infectious than the SARS virus — and serve as drug targets.
Smriti Mallapaty
Nature 579, 183 (2020)  doi: 10.1038/d41586-020-00660-x
11 March 2020
Δεδομένου ότι ο αριθμός των προσβεβλημένων από κορονοϊό ξεπερνά ήδη τα  100.000 άτομα παγκοσμίως, οι ερευνητές αγωνίζονται να καταλάβουν τι κάνει τον ιό να εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Μια σειρά γενετικών και δομικών αναλύσεων έχουν εντοπίσει ένα βασικό χαρακτηριστικό του ιού - μια πρωτεΐνη στην επιφάνειά του - που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί μολύνει τα ανθρώπινα κύτταρα τόσο εύκολα.
Why Are Some Teens Thriving and Coping Better During the Pandemic?
Reid, D. M.
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry ; 61(10 Supplement):S95-S96, October 2022, https://doi.org/10.1016/j.jaac.2022.07.395
Available online 12 October 2022
Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει την ψυχική υγεία των εφήβων με πολλούς τρόπους και οι έφηβοι βιώνουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους. Η έκταση αυτής της επίδρασης είναι μεταβλητή και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αν και ο αντίκτυπος της πανδημίας ήταν αρνητικός για πολλούς εφήβους, ορισμένοι φαίνεται να τα καταφέρνουν καλύτερα από άλλους και να δείχνουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Αυτή η εργασία διερευνά και συζητά τους προστατευτικούς παράγοντες για τους εφήβους που ευδοκιμούν. Εξετάζονται παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, οι στρατηγικές αντιμετώπισης, η εκπαιδευτική κατάσταση, ο βαθμός κοινωνικής σύνδεσης και πολλά άλλα.
Tiyo BT, Schmitz GJH, Ortega MM, da Silva LT, de Almeida A, Oshiro TM, Duarte AJdS.
Life. 2021; 11(11):1152. https://doi.org/10.3390/life11111152
Published: 29 October 2021
Ο στόχος αυτής της ανασκόπησης είναι να εξηγήσει τι συμβαίνει στο ανοσοποιητικό σύστημα μετά την ανάρρωση από τον COVID-19 ή/και τον εμβολιασμό κατά του SARS-CoV-2, με λεπτομερείς αναφορές στον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα ανταποκρίνεται στη λοίμωξη και τον ρόλο του εμβολιασμού.
What Do We Know about Co-Working Spaces? Trends and Challenges Ahead.
Berbegal-Mirabent J.
Sustainability. 2021; 13(3):1416. https://doi.org/10.3390/su13031416
Η μελέτη προσφέρει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, προκειμένου να προκύψουν χρήσιμες πληροφορίες για τους εργασιακούς χώρους στην μετά την πανδημία εποχή.
Mohnad Abdalla, Amr Ahmed El-Arabey & Xinyi Jiang
Expert Review of Vaccines, DOI: 10.1080/14760584.2022.2008245
Accepted author version posted online: 19 Nov 2021
Πραγματοποιείται μια ανασκόπηση των έως τώρα δημοσιευμένων δεδομένων που αφορούν στους διάφορους τύπους εμβολίων για την Covid-19
Vitamin D Regulation of Immune Function
Bikle, Daniel D
Curr Osteoporos Rep ; 20(3): 186-193, 2022 06, https://doi.org/10.1007/s11914-022-00732-z
Published: 04 May 2022
Ο στόχος αυτής της ανασκόπησης ήταν να επανεξετάσει τους μηχανισμούς με τους οποίους η βιταμίνη D και οι μεταβολίτες της ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα για να διευκολύνουν την ικανότητα του σώματος να προλαμβάνει ή/και να θεραπεύει τη λοίμωξη από SARS-CoV2 και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού καθώς και να ενθαρρύνει περαιτέρω έρευνα για τον ρόλο που παίζει η χορήγηση βιταμίνης D στην πρόληψη/ θεραπεία τέτοιων λοιμώξεων.
Vitamin D3 and COVID-19 Outcomes: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-Analyses
Petrelli, Fausto; Oldani, Simone; Borgonovo, Karen; Cabiddu, Mary; Dognini, Giuseppina; Ghilardi, Mara; Parati, Maria Chiara; Petro', Daniela; Dottorini, Lorenzo; Rea, Carmen; Lonati, Veronica; Luciani, Andrea; Ghidini, Antonio
Antioxidants (Basel) 2023, 12(2), 247, https://doi.org/10.3390/antiox12020247
Published: 22 January 2023
Το ανοσοποιητικό σύστημα (έμφυτο και προσαρμοστικό) επηρεάζεται από τη βιταμίνη D3, η οποία επιδρά στη γονιδιακή έκφραση και στις φλεγμονώδεις οδούς. Διεξήχθη μια γενική ανασκόπηση για να αξιολογηθεί η ισχύς και η ακρίβεια των δεδομένων που συνδέουν τη βιταμίνη D3 με τα αποτελέσματα της λοίμωξης COVID-19 και να εκτιμηθεί η απόδειξη που παρέχεται από δημοσιευμένες μετα-αναλύσεις.
Bernard Black and David B. Thaw
Microorganisms 2024, 12(1), 89, https://doi.org/10.3390/microorganisms12010089
Published: 31 December 2023
Η παρούσα μελέτη, αντικείμενο της οποίας είναι η εμπειρία από τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 ενός πληθυσμού αρχικά χωρίς καθόλου ανοσία, μπορεί να βοηθήσει στον προγραμματισμό εμβολιασμού κατά ενός επόμενου νέου, εξαιρετικά μεταδοτικού παθογόνου. Εστιάζει στα δύο πρώτα χρόνια της πανδημίας (κυκλοφορία κυρίως του στελέχους Delta), επειδή, μετά το κύμα της παραλλαγής Omicron, στις αρχές του 2022, πολύ λίγοι άνθρωποι εξακολουθούσαν να μην έχουν καμία επαφή με τον SARS-CoV-2: σχεδόν όλοι είχαν εμβολιαστεί, μολυνθεί ή, συχνά, και τα δύο.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Zinc and respiratory tract infections: Perspectives for COVID‑19 (Review)
Anatoly V. Skalny,  Demetrios Petrakis, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis, et. al
International Journal of Molecular Medicine,  Pages: 17-26,   https://doi.org/10.3892/ijmm.2020.4575
Published online on: April 14, 2020

Pages