Βιολογία κυττάρου

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Why does the coronavirus spread so easily between people?
Researchers have identified microscopic features that could make the pathogen more infectious than the SARS virus — and serve as drug targets.
Smriti Mallapaty
Nature 579, 183 (2020)  doi: 10.1038/d41586-020-00660-x
11 March 2020
Δεδομένου ότι ο αριθμός των προσβεβλημένων από κορονοϊό ξεπερνά ήδη τα  100.000 άτομα παγκοσμίως, οι ερευνητές αγωνίζονται να καταλάβουν τι κάνει τον ιό να εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Μια σειρά γενετικών και δομικών αναλύσεων έχουν εντοπίσει ένα βασικό χαρακτηριστικό του ιού - μια πρωτεΐνη στην επιφάνειά του - που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί μολύνει τα ανθρώπινα κύτταρα τόσο εύκολα.
Cell, DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.10.004
Published:October 08, 2020
Η μελέτη προσφέρει μια πιθανή μηχανιστική εξήγηση για την άμβλυνση των ανοσολογικών αντιδράσεων που παρατηρήθηκαν σε ορισμένους ασθενείς με COVID-19. Καταδεικνύεται πώς ο ιός είναι ικανός να επηρεάσει την παραγωγή πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού. 
Brian Hie, Ellen D. Zhong, Bonnie Berger, Bryan Bryson
Science  15 Jan 2021: Vol. 371, Issue 6526, pp. 284-288, DOI: 10.1126/science.abd7331
Για να προβλέψουν ποιες μεταλλάξεις μπορεί να οδηγήσουν σε ιική διαφυγή (viral escape), οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν μια τεχνική μηχανικής εκμάθησης για την επεξεργασία φυσικών γλωσσών με δύο συστατικά: γραμματική (ή σύνταξη) και νόημα (ή σημασιολογία)
Fast-spreading U.K. virus variant raises alarms
Kai Kupferschmidt
Science, Vol. 371, Issue 6524, pp. 9-10, DOI: 10.1126/science.371.6524.9
01 Jan 2021
Οι επιστήμονες αγωνίζονται να κατανοήσουν μια ομάδα μεταλλάξεων του SARS-CoV-2 που φαίνεται να κάνουν τον ιό πιο μεταδοτικό.
Yiska Weisblum, Fabian Schmidt, et al.
bioRxiv, doi: https://doi.org/10.1101/2020.07.21.214759
Posted July 22, 2020
Ο βαθμός στον οποίο ο ιός SARS-CoV-2 θα προσαρμοστεί με μεταλλάξεις ώστε να αποφεύγει την εξουδετέρωσή του από τα εξουδετερωτικά αντισώματα είναι αυτή τη στιγμή άγνωστος. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η θεραπεία με «κοκτέιλ» διαφόρων εξουδετερωτικών αντισωμάτων, που το καθένα θα αναγνωρίζει ένα διαφορετικό μέρος της πρωτεΐνης των ακίδων του ιού, θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό παρά τις εξελίξεις των αντιστάσεών του. 

Emergence of genomic diversity and recurrent mutations in SARS-CoV-2
Lucyvan Dorpa, Mislav Acmana, et al.
Infection, Genetics and Evolution, 104351, https://doi.org/10.1016/j.meegid.2020.104351
Available online 5 May 2020
Οι γενετικές εκτιμήσεις υποστηρίζουν ότι η πανδημία COVID-2 ξεκίνησε στο διάστημα 6 Οκτωβρίου 2019 - 11 Δεκεμβρίου 2019, οπότε εκτιμάται οτι έγινε η μετάβαση από κάποιον ξενιστή στον άνθρωπο. Η ποικιλομορφία των στελεχών SARS-CoV-2 σε πολλές χώρες ενισχύει τη θεωρία κατά την οποία υπήρξαν πολλαπλές εισαγωγές του ιού σε περιοχές σε όλο τον κόσμο, απ' όπου εκκίνησαν τοπικά περιστατικά μετάδοσης. Στο γονιδίωμα του SARS-CoV-2 φαίνεται ότι έχουν ήδη συντελεστεί 198 επαναλαμβανόμενες, ανεξάρτητες μεταλλάξεις που ενδέχεται να υποδεικνύουν μια συνεχή προσαρμογή του SARS-CoV-2 στον νέο ανθρώπινο ξενιστή του. Η παρακολούθηση των μεταλλάξεων και της γενετικής ποικιλομορφίας του SARS-CoV-2 είναι σημαντική για τον καθορισμό των στόχων κατά την ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Structure and drug binding of the SARS-CoV-2 envelope protein transmembrane domain in lipid bilayers.
Mandala, V.S., Kolocouris A. et al.
Nat Struct Mol Biol (2020). https://doi.org/10.1038/s41594-020-00536-8
Published 11 November 2020
Nitulescu, G.M., Paunescu, H., Moschos, S.A., Petrakis, D., Nitulescu, G., Ion, G.N.D., Spandidos, D.A., Nikolouzakis, T.K., Drakoulis, N., Tsatsakis, A.
International Journal of Molecular Medicine, 46 (2), pp. 467-488(2020), DOI:  https://doi.org/10.3892/ijmm.2020.4608
Published online on: May 18, 2020