Γενετική

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

We shouldn’t worry when a virus mutates during disease outbreaks
Grubaugh, N.D., Petrone, M.E. & Holmes, E.C.
Nature Microbiology 5, 529–530 (2020). DOI: 10.1038/s41564-020-0690-4
Published: 18 February 2020
Μετάλλαξη: Όπως είναι σύνηθες, η λέξη και μόνο προκαλεί συνειρμικά φόβο για απρόβλεπτες και αφύσικες αλλαγές. Κατά τη διάρκεια έξαρσης κάποιου ιού, ευδοκιμούν σχετικές συζητήσεις, κυρίως εντός μη επαρκώς ενημερωμένων κύκλων, γεγονός που ισχύει και εν προκειμένω για την συνεχιζόμενη εξάπλωση του SARS-CoV-2. Είναι καιρός να ανασκευάσουμε την αντίληψη που έχουμε  για τις μεταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις δεν είναι ενδεικτικές εξωτικών και καταστροφικών νέων ιογενών χαρακτηριστικών. Αντί αυτού, μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόησή μας για τις αναδυόμενες επιδημίες. Στην πραγματικότητα, οι μεταλλάξεις αποτελούν φυσικό κομμάτι του κύκλου ζωής των ιών και σπάνια επηρεάζουν δραματικά την πορεία μιας επιδημίας.
Science, doi: 10.1126/science.abi9939
Apr. 15, 2021
Η απειλή μιας άλλης πανδημίας κοροωνοϊού φαίνεται τώρα πολύ πραγματική. Έχουν ήδη αρχίσει προσπάθειες για την ανάπτυξη εμβολίων COVID-19 δεύτερης γενιάς που θα μπορούσαν να προστατεύσουν από όλες τις παραλλαγές των κορονοϊών.
 
Smriti Mallapaty
Nature 591, 26-28 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00531-z
02 March 2021
Οι επιστήμονες παρακολουθούν τα κατοικίδια, τα εκτρεφόμενα και τα άγρια ζώα, ερευνώντας εάν θα μπορούσε ο ιός SARS-CoV-2 να τους μεταδοθεί, να μεταλλαχθεί και να ξαναεμφανιστεί στον άνθρωπο ακόμα και μετά την υποχώρηση της πανδημίας
Ewen Callaway
Nature, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-02275-2
20 August 2021
Γίνεται αναφορά σε preprint μελέτες που επισημαίνουν οτι μια βασική αλλαγή αμινοξέων στην παραλλαγή Delta του κορονοϊού μπορεί να είναι ο λόγος που είναι υπερ-μολυσματική
The hunt for SARS-CoV-2’s ancestors heats up
JON COHEN
SCIENCE, 3 Sep 2021, Vol 373, Issue 6559, pp. 1076-1077, DOI: 10.1126/science.acx8985
Είτε ο SARS-CoV-2 μεταπήδησε στον άνθρωπο λόγω εργαστηριακού ατυχήματος είτε λόγω φυσικής μόλυνσης από ζώα, μια μορφή του ιού πιθανότατα εξακολουθεί να κυκλοφορεί σε έναν άγνωστο ξενιστή. Οι επιστήμονες συνεχίζουν να αναζητούν τους κρίκους στην ιική αλυσίδα.
The emergence of new strains of SARS-CoV-2. What does it mean for COVID-19 vaccines?,
Md Kamal Hossain, Majid Hassanzadeganroudsari & Vasso Apostolopoulos 
Expert Review of Vaccines, DOI: 10.1080/14760584.2021.1915140
Οι γενετικές μεταλλάξεις ιών είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, και επί του παρόντος, έχουν ήδη αναγνωριστεί 4000 μεταλλάξεις στην ακίδα πρωτεΐνης του SARS-CoV-2
Jeffrey P Townsend, Hayley B Hassler,et al.
The Lancet Microbe, 2021, https://doi.org/10.1016/S2666-5247(21)00219-6.
Available online 1 October 2021
Στόχος αυτής της μελέτης ήταν η χρήση δεδομένων σχετικά με την διάρκεια της ανοσίας μεταξύ των εξελικτικά στενών συγγενών του SARS-CoV-2 για την εκτίμηση του χρόνου έως την επαναμόλυνση.
Mascola JR, Graham BS, Fauci AS.
JAMA. Published online February 11, 2021. doi:10.1001/jama.2021.2088
Οι νέες παραλλαγές του ιού, αποτέλεσμα μεταλλάξεων μέσω μιας διαδικασίας εξελικτικής επιλογής που δεν είναι απόλυτα κατανοητή, προκαλούν πολλά ερωτήματα σχετικά με τις πιθανές κλινικές συνέπειες

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

The British variant of the new coronavirus-19 (Sars-Cov-2) should not create a vaccine problem.
Conti P, Caraffa A, Gallenga CE, Kritas SK, Frydas I, Younes A, Di Emidio P, Tetè G, Pregliasco F, Ronconi G.
J Biol Regul Homeost Agents. 2021 Jan-Feb;35(1):1-4. doi: 10.23812/21-3-E. PMID: 33377359.

SARS-CoV-2 exhibits intra-host genomic plasticity and low-frequency polymorphic quasispecies
Timokratis Karamitros, Gethsimani Papadopoulou, Maria Bousali, Anastasios Mexias, Sotiris Tsiodras, Andreas Mentis
bioRxiv 2020.03.27.009480; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.27.009480
March 28, 2020

Pages