COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Exclusion of women from COVID-19 studies harms women's health and slows our response to pandemics
Stillwell, R Craig.
Biol Sex Differ ; 13(1): 27, 2022 06 08, https://doi.org/10.1186/s13293-022-00435-1
Published: 08 June 2022
Η συμπερίληψη του φύλου είναι ζωτικής σημασίας για τον τερματισμό της νόσου COVID-19 και την πρόληψη της επόμενης πανδημίας. Παρόλα αυτά, σχεδόν όλες οι ερευνητικές μελέτες για την COVID-19 και οι κλινικές δοκιμές εμβολίων δεν περιλαμβάνουν δεδομένα για γυναίκες. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την πανδημία εάν ο μισός ανθρώπινος πληθυσμός μείνει εκτός έρευνας για τον COVID-19; Οι δια βίου συνέπειες αυτής της παραμέλησης θα μπορούσαν να είναι σοβαρές για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα με την εμφάνιση νέων παραλλαγών που θα μπορούσαν να διευρύνουν ακόμη περισσότερο τις διαφορές φύλου. Στο άρθρο αυτό γίνεται ανασκόπηση των πρόσφατων μελετών και υποστηρίζεται ότι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης φύλου στη μελέτη αυτής της πανδημίας θα επιτάχυνε το τέλος της και θα βελτίωνε τη γενική υγεία των γυναικών με ουσιαστικούς τρόπους.
The impact of the COVID-19 pandemic on the future of telehealth in primary care
Solari-Twadell, Phyllis Ann; Flinter, Margaret; Rambur, Betty; Renda, Susan; Witwer, Stephanie; Vanhook, Patricia; Poghosyan, Lusine
Nurs Outlook ; 70(2): 315-322, 2022, https://doi.org/10.1016/j.outlook.2021.09.004
Available online September 24, 2021
Αυτό το άρθρο πολιτικής συνοψίζει το ιστορικό, τη χρήση και τη σημασία της τηλευγείας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Συζητείται η εμφάνιση της τηλευγείας ως κύριας στρατηγικής, με βάση την αξία, για τη συνέχιση της παροχής έγκαιρης πρωτοβάθμιας περίθαλψης κατά τη διάρκεια του COVID-19 και γίνονται συστάσεις για μελλοντικές εφαρμογές, αμοιβή και προετοιμασία των παρόχων για να συνεχίσουν να παρέχουν ποιοτική φροντίδα στους πελάτες στο μέλλον χρησιμοποιώντας την τηλευγεία.
Identifying High-Risk Workspaces during COVID-19 using Machine Learning
Drennan, L.; Lozano, J.; Chesser, M.; Carrier, E.
34th International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, FLAIRS-34 2021 ; 34, 2021, https://doi.org/10.32473/flairs.v34i1.128484
2021-04-18
Παρουσιάζουμε ένα μοντέλο ικανό να εντοπίζει χώρους εργασίας υψηλού κινδύνου για μετάδοση της νόσου COVID-19 και επεξηγούμε πώς οι υπάρχουσες τεχνικές για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αβεβαιότητας στη μηχανική μάθηση μπορούν να εφαρμοστούν για την εκτίμηση της αξιοπιστίας αυτών των προβλέψεων.

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Elena Dragioti, DimitriosTsartsalis, Manolis Mentis, Stefanos Mantzoukas, Mary Gouva
International Journal of Nursing Studies, Volume 131July 2022 Article number 104272, https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104272
13 May 2022
Το προσωπικό των νοσοκομείων διατρέχει υψηλό κίνδυνο να αναπτύξει προβλήματα ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19). Ωστόσο, η βιβλιογραφία στερείται μίας συνολικής και περιεκτικής εικόνας των προβλημάτων ψυχικής υγείας με ολοκληρωμένη ανάλυση για το προσωπικό των νοσοκομείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Ο στόχος της μελέτης αυτής είναι να εξακριβωθεί ο επιπολασμός του άγχους, της κατάθλιψης και άλλων προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως αναφέρονται σε πρωτότυπα άρθρα, στο προσωπικό των νοσοκομείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Konstantinos N. Fountoulakis, Joao Breda, Marianna P. Arletou, Anastasios I. Charalampakis, Maria G. Karypidou, Konstantina S. Kotorli, Christina G. Koutsoudi, Eleftheria S. Ladia, Calypso A. Mitkani, Vasiliki N. Mpouri, Anastasia C. Samara, Aikaterini S. Stravoravdi, Ioannis G. Tsiamis, Aphrodite Tzortzi, Maria A. Vamvaka, Charikleia N. Zacharopoulou, Panagiotis E. Prezerakos, Sotirios A. Koupidis, Nikolaos K. Fountoulakis, Eva Maria Tsapakis, Anastasia Konsta & Pavlos N. Theodorakis
Annals of General Psychiatry volume 21, Article number: 9 (2022), https://doi.org/10.1186/s12991-022-00386-2
Published: 09 March 2022
Η χρήση μάσκας προσώπου είναι αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας ως μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι της COVID-19. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν δεδομένα παρατήρησης σχετικά με τη χρήση μάσκας και την τήρηση των οδηγιών σχετικά με τον χειρισμό της. Στη μελέτη αυτή έγινε καταγραφή του τρόπου με τον οποίο οι περαστικοί φορούσαν μάσκες σε 26 διαφορετικές τοποθεσίες πέντε μεγάλων πόλεων της Ελλάδας και τα αποτελέσματα συσχετίστηκαν με το ποσοστό θανάτων από COVID-19 στην περιοχή. Τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι, κάτω από συνθήκες υποχρεωτικής χρήσης και σε κεντρικές τοποθεσίες των μεγάλων πόλεων, κατά το περπάτημα, η χρήση μάσκας δεν είναι η βέλτιστη, αλλά εξακολουθεί να συμβάλλει με κάποια προστασία. Ο φόβος και η αντίληψη του κινδύνου φαίνεται να είναι ισχυροί παράγοντες που συμβάλλουν στη σωστή χρήση μάσκας.
Dimitrios Kydros, Vasiliki Vrana
WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Volume 19, Pages 44 - 53, 2022, https://doi.org/10.37394/23209.2022.19.5
Published: April 13, 2022
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως πηγή πληροφοριών για την υγεία. Οι απόψεις που εκφράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του Twitter, μπορεί να συμβάλουν στη διαμόρφωση γνώμης και να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον εμβολιασμό. Η εργασία αυτή δημιουργεί δίκτυα Ελλήνων χρηστών που μιλούν για τον εμβολιασμό στο Twitter, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021 και αναλύει τη δομή και την ομαδοποίησή τους. Επιπλέον, γίνεται ανάλυση περιεχομένου με τη δημιουργία δικτύων λέξεων που βρίσκονται μέσα στα tweets. Ο βασικός σκοπός είναι ο εντοπισμός και η παρουσίαση των απόψεων του ελληνικού κοινού για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

Pages

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.