Νοσηλευτική

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The impact of the COVID-19 pandemic on the future of telehealth in primary care
Solari-Twadell, Phyllis Ann; Flinter, Margaret; Rambur, Betty; Renda, Susan; Witwer, Stephanie; Vanhook, Patricia; Poghosyan, Lusine
Nurs Outlook ; 70(2): 315-322, 2022, https://doi.org/10.1016/j.outlook.2021.09.004
Available online September 24, 2021
Αυτό το άρθρο πολιτικής συνοψίζει το ιστορικό, τη χρήση και τη σημασία της τηλευγείας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Συζητείται η εμφάνιση της τηλευγείας ως κύριας στρατηγικής, με βάση την αξία, για τη συνέχιση της παροχής έγκαιρης πρωτοβάθμιας περίθαλψης κατά τη διάρκεια του COVID-19 και γίνονται συστάσεις για μελλοντικές εφαρμογές, αμοιβή και προετοιμασία των παρόχων για να συνεχίσουν να παρέχουν ποιοτική φροντίδα στους πελάτες στο μέλλον χρησιμοποιώντας την τηλευγεία.
Stress coping strategies used by nurses during the COVID-19 pandemic
Sierakowska, Matylda; Doroszkiewicz, Halina
PeerJ ; 10: e13288, 2022, https://dx.doi.org/10.7717/peerj.13288
Published May 2, 2022
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει το επίπεδο άγχους των νοσηλευτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και την αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους καθώς και να διερευνήσει ποιες στρατηγικές αντιμετώπισης χρησιμοποιούν.
Spoonful of honey or a gallon of vinegar? A conditional COVID-19 vaccination policy for front-line healthcare workers
Bradfield OM, Giubilini A
Journal of Medical Ethics Published Online First: 11 May 2021. doi: 10.1136/medethics-2020-107175
Η «υπό όρους» πολιτική αναφορικά με τον εμβολιασμό των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, που προβλέπει έναν συμβιβασμό μεταξύ εντελώς εθελοντικών ή εντελώς υποχρεωτικών πολιτικών  είναι ο πλέον συνεπής με τις καθιερωμένες επαγγελματικές, νομικές και ηθικές υποχρεώσεις των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στους ασθενείς τους και στην κοινωνία γενικότερα.
Predictors of resilience in healthcare workers during the COVID-19 pandemic: a longitudinal study comparing the first and second waves
Mendoza Bernal, Irhomis; Sánchez-Teruel, David; Robles-Bello, María Auxiliadora; Sarhani-Robles, Aziz; Sarhani-Robles, Mariam
BMC Psychol, 11(1): 143, 2023, https://doi.org/10.1186/s40359-023-01077-7
Published: 02 May 2023
Λιγοστές μελέτες έχουν διερευνήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στους επαγγελματίες υγείας, ιδιαίτερα στους νοσηλευτές, από την άποψη των προστατευτικών παραγόντων της ψυχικής υγείας. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει το επίπεδο ανθεκτικότητας των εργαζομένων στον τομέα της υγείας για να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν διαφορές μεταξύ δύο συγκεκριμένων στιγμών της πανδημίας.
Nurses' duty to care during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional survey
Shin, Hyerine; Kim, Kyung Hee; Kim, Ji-Su; Kwak, Yeun-Hee
BMC Nurs ; 21(1): 293, 2022 Nov 02, https://doi.org/10.1186/s12912-022-01064-0
Published: 02 November 2022
Παρά την αυξημένη ζήτηση για νοσηλευτές παγκοσμίως, λείπει η συζήτηση για το καθήκον των νοσηλευτών στη φροντίδα. Αυτή η μελέτη είχε ως στόχο να εξετάσει το καθήκον των νοσηλευτών να φροντίζουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) και να εντοπίσει τους παράγοντες που το επηρεάζουν.
Living Through COVID-19: A Family Experience
Carpenter, Roger; Smith, Mary Jane; Shapiro, April
Holist Nurs Pract ; 36(6): 349-355, 2022, https://doi.org/10.1097/HNP.0000000000000551
November/December 2022
Μέσω ποιοτικής έρευνας, βασισμένης στη θεωρία ιστορίας, αυτή η μελέτη περιέγραψε τον αντίκτυπο της COVID-19 σε μια 5μελή οικογένεια. Χρησιμοποιώντας συμβατική ανάλυση περιεχομένου, 8 θέματα απομονώθηκαν και οργανώθηκαν γύρω από την πλοκή της έκθεσης, της αντιμετώπισης της πρόκλησης και της μετάβασης στην επίλυση. Τα ευρήματα προσφέρουν μια προσέγγιση για ολιστική νοσηλευτική πρακτική.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Social Support Mediates the Relationship between COVID-19-Related Burnout and Booster Vaccination Willingness among Fully Vaccinated Nurses
Galanis, Petros; Katsiroumpa, Aglaia; Sourtzi, Panayota; Siskou, Olga; Konstantakopoulou, Olympia; Katsoulas, Theodoros; Kaitelidou, Daphne
Vaccines (Basel), 2023, 11(1), 46; https://doi.org/10.3390/vaccines11010046
Published: 25 December 2022
Secondary traumatic stress and dissociative coping strategies in nurses during the COVID-19 pandemic: The protective role of resilience
Tsouvelas, George, Kalaitzaki, Argyroula, Tamiolaki, Alexandra, Rovithis, Michael, Konstantakopoulos, George
Archives of Psychiatric Nursing, Volume 41, Pages 264 - 270, December 2022, https://doi.org/10.1016/j.apnu.2022.08.010
Available online 31 August 2022
Christos Sikaras, Ioannis Ilias, Athanasios Tselebis, Argyro Pachi, Sofia Zyga, Maria Tsironi, Andrea Paola Rojas Gil, Aspasia Panagiotou.
AIMS Public Health, 2022, 9(1): 94-105. doi: 10.3934/publichealth.2022008
Published: 23 November 2021
Intensive Care Nurses' Experience of Caring in Greece, A Qualitative Study
Parissopoulos, Stelios, Timmins, Fiona, Mpouzika, Meropi, Mantzorou, Marianna, Kapadochos, Theodore, Papagaroufali, Eleni
Healthcare 2023, 11(2), 164; https://doi.org/10.3390/healthcare11020164
Published: 5 January 2023

Pages