Νοσηλευτική

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Spoonful of honey or a gallon of vinegar? A conditional COVID-19 vaccination policy for front-line healthcare workers
Bradfield OM, Giubilini A
Journal of Medical Ethics Published Online First: 11 May 2021. doi: 10.1136/medethics-2020-107175
Η «υπό όρους» πολιτική αναφορικά με τον εμβολιασμό των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, που προβλέπει έναν συμβιβασμό μεταξύ εντελώς εθελοντικών ή εντελώς υποχρεωτικών πολιτικών  είναι ο πλέον συνεπής με τις καθιερωμένες επαγγελματικές, νομικές και ηθικές υποχρεώσεις των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στους ασθενείς τους και στην κοινωνία γενικότερα.
Countries with High Registered Nurse (RN) Concentrations Observe Reduced Mortality Rates of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
William V. Padula, Patricia Davidson
Preprints with The Lancet, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3566190
Posted: 9 Apr 2020
Η πανδημία της νέας νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19) δημιούργησε πολλά ερωτήματα σχετικά με τη διαλογή, τη διάγνωση και τη διαχείριση των ασθενών. Ένα σημαντικό ερώτημα που προκύπτει από αυτή τη συζήτηση αφορά το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όχι μόνο σε απόλυτους αριθμούς, αλλά και σε συνδυασμό με τις δεξιότητές του. Καθώς οι νοσηλευτές αποτελούν πάνω από το μισό εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως, είναι σημαντικό αυτός ο κλάδος να αντιμετωπιστεί σαν σημαντικη παράμετρος μιας προσέγγισης που στοχεύει στην ενίσχυση της ποιότητας των συστημάτων υγείας. Στην παρούσα εργασία, διερευνάται η επίπτωση της συγκέντρωσης νοσοκομιακού προσωπικού στη θνησιμότητα από COVID-19 μεταξύ των χωρών σε όλο τον κόσμο. Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν 172 χώρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για κάθε 1.0 αύξηση σε νοσηλευτικό προσωπικό (Registered Nurse –RN) ανά 1.000 άτομα σε μια χώρα, υπήρξε μείωση της θνησιμότητας του COVID-19 σε -1.98 ανά 1 εκατομμύριο άτομα.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Christos Sikaras, Ioannis Ilias, Athanasios Tselebis, Argyro Pachi, Sofia Zyga, Maria Tsironi, Andrea Paola Rojas Gil, Aspasia Panagiotou.
AIMS Public Health, 2022, 9(1): 94-105. doi: 10.3934/publichealth.2022008
Published: 23 November 2021
Hospital factors associated with SARS-CoV-2 infection among healthcare personnel in Greece
H.C. Maltezou, X. Dedoukou, P. Tsonou, M. Tseroni, V. Raftopoulos, A. Pavli, K. Papadima, A. Chrysochoou, E. Randou, G. Adamis, E. Kostis, A. Pefanis, C. Gogos, N.V. Sipsas,
Journal of Hospital Infection, Volume 109, 2021, Pages 40-43, ISSN 0195-6701, https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.10.010.