Ηθική

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Science, Sep. 21, 2020 , doi:10.1126/science.abe8953
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι χώρες που αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού έχουν ενταχθεί στο σχέδιό της να αγοράσουν και να διανείμουν με δίκαο τρόπο τα εμβόλια COVID-19 σε όλο τον κόσμο. Αποκάλυψε επίσης τον μηχανισμό μέσω του οποίου σκοπεύει να χορηγήσει το εμβόλιο όταν αυτό θα είναι διαθέσιμο, με στόχο να τερματιστεί η οξεία φάση της πανδημίας μέχρι το τέλος του 2021.
João Gentil
European Journal of Public Health, Volume 31, Issue Supplement_2, August 2021, ckab120.029, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab120.029
Published: 03 August 2021
Σε αυτή την  εργασία, γίνεται ανάλυση και ενημέρωση σχετικά με την υπάρχουσα γνώση για τον δισταγμό στον εμβολιασμό από ηθική και βιοηθική σκοπιά.
Understanding Risks and Moral Emotions in the Context of COVID-19 Policy Making: The Case of the Netherlands
Roeser, S.
Philosophy of Engineering and Technology ; 40:201-214, 2022, https://doi.org/10.1007/978-3-031-08424-9_11
First Online: 14 September 2022
Σε αυτό το κεφάλαιο υποστηρίζεται ότι τα συναισθήματα μπορούν να βοηθήσουν να γίνουν ρητά σημαντικά ηθικά διλήμματα ως προς τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πανδημία COVID-19 και να ληφθούν ηθικά δικαιολογημένες αποφάσεις. Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Ολλανδία χειρίστηκε την πανδημία μέχρι στιγμής. Η συζήτηση αυτή στοχεύει να συμβάλει στην ηθικά καλύτερη και πιο κοινωνικά αποδεκτή λήψη αποφάσεων σχετικά με τις προκλήσεις που θέτει η πανδημία COVID-19, καθώς και να διδαχθούμε μαθήματα για πιθανές μελλοντικές πανδημίες.
Smuha, Nathalie A.
Working Paper Series, KU Leuven - Faculty of Law, Available at SSRN, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3742421
Posted: 07 Dec 2020
Αυτό το άρθρο αποσκοπεί στην αξιολόγηση των ηθικών προκλήσεων που θέτει η εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση (AIED). Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, για μια αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, απαρτίζεται από 7 απαιτήσεις όπως αυτές καθορίστηκαν στις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας της αρμόδιας ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021.
Washington, DC: The National Academies Press.https://doi.org/10.17226/26409
Συνοψίζονται οι υψηλού επιπέδου συζητήσεις στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εργαστηρίου, αναφορικά με τις δυνατότητες χρήσης ταξιδιωτικών διαπιστευτηρίων COVID-19, τον τρόπο υπέρβασης  πρακτικών και ηθικών προκλήσεων και τον πιθανό ρόλο τους στην πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου.
Bardosh, Kevin and Figueiredo, Alex de and Gur-Arie, Rachel and Jamrozik, Euzebiusz et al.
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4022798
Last revised: 3 Feb 2022
Σκιαγραφείται ένα σύνολο υποθέσεων για τους λόγους για τους οποίους οι πολιτικές που επιβάλουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό μπορεί να είναι αντιπαραγωγικές και επιβλαβείς, στο πλαίσιο των τομέων: (1) ψυχολογία της συμπεριφοράς, (2) πολιτική και δίκαιο, (3) Κοινωνία και οικονομία, (4) ακεραιότητας της επιστήμης και της δημόσιας υγείας.
Rebecca C H Brown, Dominic Kelly, Dominic Wilkinson, Julian Savulescu
The Lancet Infectious Diseases, 2020, ISSN 1473-3099, https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30766-0.
Αρχικά εξετάζεται η επιστημονική σκοπιμότητα των διαβατηρίων ανοσίας, απαντώνται τα ηθικά επιχειρήματα που είναι κατά και τέλος παρατίθενται τα θετικά ηθικά επιχειρήματα.
Knaup, M.
Jahr – European Journal of Bioethics, Volume 13, Issue 1, Pages 89 - 1052022, https://doi.org/10.21860/j.13.1.5
Published 2022-08-19
Από την άνοιξη του 2020, πολλά πράγματα δεν είναι όπως ήταν πριν – τα πράγματα κυριολεκτικά "απο-διοργανώθηκαν". Στις ειδήσεις κυριαρχεί ως επί το πλείστον ένα θέμα: ένας ιός που ονομάζεται επίσημα SARS-CoV-2. Η παρούσα συνεισφορά εξετάζει την κρίση του κορωνοϊού από μια ηθική-φιλοσοφική οπτική.
Curtis E. Harris
The American Journal of Medicine, 2022, https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2022.02.030.
Available online 17 March 2022
Το κόστος της COVID-19 σε όλο τον κόσμο ήταν τόσο οικονομικό όσο και κοινωνικό και πνευματικό. Ορισμένα από τα μέτρα που ελήφθησαν γίνονται τώρα "ύποπτα" καθώς αναλύονται τα αποτελέσματα των προσπαθειών για τον περιορισμό της πανδημίας.
Nature 581, 379-381 (2020), doi: 10.1038/d41586-020-01451-0
Ο περιορισμός της κυκλοφορίας βάσει των αποτελεσμάτων βιολογικού ελέγχου, απειλεί την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και τη δημόσια υγεία. Εδώ, παρουσιάζονται δέκα λόγοι για τους οποίους τα διαβατήρια ανοσίας δεν θα μπορούν και δεν πρέπει να επιτρέπονται να εφαρμοστούν. Τέσσερα σοβαρά πρακτικά προβλήματα και έξι ηθικές ενστάσεις, συνθέτουν μια πολύ κακή ιδέα.

Pages