Ηθική

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Science, Sep. 21, 2020 , doi:10.1126/science.abe8953
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι χώρες που αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού έχουν ενταχθεί στο σχέδιό της να αγοράσουν και να διανείμουν με δίκαο τρόπο τα εμβόλια COVID-19 σε όλο τον κόσμο. Αποκάλυψε επίσης τον μηχανισμό μέσω του οποίου σκοπεύει να χορηγήσει το εμβόλιο όταν αυτό θα είναι διαθέσιμο, με στόχο να τερματιστεί η οξεία φάση της πανδημίας μέχρι το τέλος του 2021.
Smuha, Nathalie A.
Working Paper Series, KU Leuven - Faculty of Law, Available at SSRN, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3742421
Posted: 07 Dec 2020
Αυτό το άρθρο αποσκοπεί στην αξιολόγηση των ηθικών προκλήσεων που θέτει η εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση (AIED). Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, για μια αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, απαρτίζεται από 7 απαιτήσεις όπως αυτές καθορίστηκαν στις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας της αρμόδιας ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Rebecca C H Brown, Dominic Kelly, Dominic Wilkinson, Julian Savulescu
The Lancet Infectious Diseases, 2020, ISSN 1473-3099, https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30766-0.
Αρχικά εξετάζεται η επιστημονική σκοπιμότητα των διαβατηρίων ανοσίας, απαντώνται τα ηθικά επιχειρήματα που είναι κατά και τέλος παρατίθενται τα θετικά ηθικά επιχειρήματα.
Nature 581, 379-381 (2020), doi: 10.1038/d41586-020-01451-0
Ο περιορισμός της κυκλοφορίας βάσει των αποτελεσμάτων βιολογικού ελέγχου, απειλεί την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και τη δημόσια υγεία. Εδώ, παρουσιάζονται δέκα λόγοι για τους οποίους τα διαβατήρια ανοσίας δεν θα μπορούν και δεν πρέπει να επιτρέπονται να εφαρμοστούν. Τέσσερα σοβαρά πρακτικά προβλήματα και έξι ηθικές ενστάσεις, συνθέτουν μια πολύ κακή ιδέα.

Responding to Covid‐19: How to Navigate a Public Health Emergency Legally and Ethically
Lawrence O. Gostin, Eric A. Friedman, Sarah A. Wetter
The Hastings Center Report, Volume50, Issue2, March/April 2020 Pages 8-12
Issue Online: 20 April 2020
Λίγες νεο-αναδυόμενες μολυσματικές ασθένειες έχουν θέσει τόσο ζωτικές ηθικές προκλήσεις, τόσο πιεστικά και δραματικά, όπως ο COVID-19. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε το Covid ‐ 19 ως παγκόσμια πανδημία και κήρυξε τη δημόσια υγεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όταν τα συστήματα υγείας εξωθούνται πέρα από τα όρια αντοχής τους, πώς μπορούμε να διαθέσουμε με ηθικό τρόπο, υλικά και υπηρεσίες υγείας που σπανίζουν; Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι περιθωριοποιημένοι πληθυσμοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στη φροντίδα που χρειάζονται; Και πώς εξισορροπούμε, ηθικά και νομικά, τη δημόσια υγεία με τις πολιτικές ελευθερίες;

Arnow-Richman, Rachel S.
ABA Journal of Labor and Employment Law , A Private Law Analysis, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3727532
Posted: 11 Nov 2020
Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το δημόσιο δίκαιο προσφέρει μικρή προστασία σε μεμονωμένους υπαλλήλους που ζητούν να παρατείνουν την εξ' αποστάσεως εργασία, πέρα από εκείνους με ειδικές ανάγκες. Η πλέον συνετή και με ενσυναίσθηση επιλογή για τους εργοδότες είναι να συνεχίσουν τις προσωρινές ρυθμίσεις για εξ' αποστάσεως εργασία, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.
Ethan Goffman
Sustainability: Science, Practice and Policy, Volume 16, Issue 1, 10 December 2020, Pages 48-52, DOI: 10.1080/15487733.2020.1765678
Η πανδημία Covid-19 δίνει την ευκαιρία για ένα νέο είδος παγκοσμιοποίησης, στην οποία οι άνθρωποι ζουν μια περισσότερο προσαρμοσμένη σε τοπικό επίπεδο ζωή, από ό, τι τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά με μεγαλύτερη παγκόσμια ευαισθητοποίηση και παγκόσμια συνεργατική ηθική. 

Immunity Passports and Moral Hazard
Hemel, Daniel Jacob and Malani, Anup
SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3596569
Posted: 11 May 2020
Η ιδέα της χρήσης «διαβατηρίων ανοσίας» για την επανεκκίνηση της οικονομίας, εν αναμονή ενός εμβολίου για τον ιό SARS-CoV-2 κερδίζει συνεχώς προσοχή, καθώς η κρίση από τον Covid-19 συνεχίζεται. Αυτό το άρθρο αξιολογεί τον ηθικό κινδύνο από την υιοθέτηση διαβατηρίων ανοσίας.

Al-Azri, N.
Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 1-8. doi:10.1017/dmp.2020.449
Published online by Cambridge University Press: 19 November 2020
Στον τομέα της υγείας, η οποιαδήποτε νομική ασάφεια αναφορικά με τη νομική ευθύνη και την ασυλία των εργαζομένων, δημιουργεί ανασφάλεια και ανησυχία. Το άρθρο επισημαίνει γιατί είναι απαραίτητη η ηθική και νομική σαφήνεια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης καταστροφών και έκτακτων αναγκών, για ένα ισχυρό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και ώστε οι εργαζόμενοι να λειτουργούν σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
First vaccine may stymie hunt for better ones
Jon Cohen
Science: Vol. 370, Issue 6515, pp. 389-390, DOI: 10.1126/science.370.6515.389
23 Oct 2020
Μια επιτυχία στην φρενήρη κούρσα εύρεσης εμβολίου για την COVID-19, ενδέχεται να έχει ως επακόλουθο ένα νέο πρόβλημα: Το πρώτο εμβόλιο που θα διασχίσει τη γραμμή τερματισμού που ίσως να είναι μόνο οριακά αποτελεσματικό, θα μπορούσε να προκαλέσει τη διακοπή άλλων τρεχουσών ερευνών υποψήφιων εμβολίων, ενδεχομένως καλύτερων ή ακόμη και σπουδαίων.

Pages