Μεταφορές

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Christie Wilcox
The Scientist, Apr 27, 2021
Στις αεροπορικές πτήσεις, εκτός από τους ανθρώπους που κάθονται δίπλα σε κάποιον που είναι μολυσμένος, ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από τη διαδικασία επιβίβασης και  όχι τόσο από τις άλλες πτυχές της πτήσης.
Protecting International Travelers during Pandemics: Charting the Way Forward
Dias Simões, Fernando
The Chinese University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2021-14, SSRN working papers series.
Posted: 10 Mar 2021
Στην COVID-19 φαίνεται να δοκιμάζεται η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών διεθνούς δικαίου στον τομέα της διασυνοριακής κινητικότητας των ατόμων, η οποία διέπεται από δύο διεθνή νομικά πλαίσια: τον Διεθνή Κανονισμό Υγείας και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Awad-Núñez, S., Julio, R., Gomez, J. et al.
Eur. Transp. Res. Rev. 13, 20 (2021). https://doi.org/10.1186/s12544-021-00476-4
Η εργασία στοχεύει στη μελέτη και στην κατανόηση της προθυμίας των πολιτών να υιοθετήσουν ένα σύνολο μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των δημόσιων μεταφορών,  σε πιθανή μόλυνση  από COVID-19 και την προθυμία να πληρώσουν για αυτά.
Limiting mobility during COVID-19, when and to what level? An international comparative study using change point analysis
Suliman A. Gargoum, Ali S. Gargoum
Journal of Transport & Health, Volume 20, 2021, 101019, ISSN 2214-1405, https://doi.org/10.1016/j.jth.2021.101019.
Τα ευρήματα αυτής της μελέτης είναι εξαιρετικά πολύτιμα για να βοηθήσουν τα έθνη να διαχειριστούν καλύτερα ένα, νέο κύμα COVID-19 ή οποιαδήποτε άλλη εξαιρετικά μεταδοτική παγκόσμια πανδημία.
How COVID-19 has stomped on scientists’ travel plans
Chris Woolston
Nature 593, 613-615 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01389-x
21 may 2021
Μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να αποκαλυφθεί ο πραγματικός αντίκτυπος των κλειστών συνόρων, των ακυρωμένων ταξιδιωτικών προγραμμάτων και των καθυστερήσεων των εμβολιασμών.
Geographic disparities in COVID-19 infections and deaths: The role of transportation
Transport Policy, Volume 102, 2021, Pages 35-46, ISSN 0967-070X, https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.12.001.
Darrell J. Gaskin, Hossein Zare, Benjo A. Delarmente,
Χρησιμοποιώντας την βάση δεδομένων JHU COVID-19, με τη βοήθεια μοντέλων, διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ κρουσμάτων και ποσοστών θανάτου COVID-19 με την εγγύτητα σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και δημόσιες συγκοινωνίες.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26047.
January 2021
Σε αυτό το προσάρτημα στα Κρίσιμα Θέματα στις Μεταφορές 2019, η Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλίου Έρευνας Μεταφορών (TRB) καλύπτει όλες τις κρίσιμες περιοχές των θεμάτων που αφορούν στις βραχυπρόθεσμες και πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στις μεταφορές
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021.
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26145.
Το Playbook ε'ιναι ένας οδηγός που επικεντρώνεται στο τι πρέπει να γίνει, πότε και από ποιον σε μία πανδημία, για τον καλύτερο προγραμματισμό και ανταπόκριση των δημόσιων μεταφορών.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ilija Djekic, Photis Papademas, Katerina Lemoniati, Maria Papageorgiou, Kyriaki G. Zinoviadou, et al.
Food Control, Volume 122, 2021, 107800, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107800.

Pages