Επιχειρήσεις

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Stephany, F., Neuhäuser, L., Stoehr, N. et al. T
Humanit Soc Sci Commun 9, 41 (2022). https://doi.org/10.1057/s41599-022-01039-1
Published 02 February 2022
Προτείνεται ο δείκτης CoRisk-Index: ένας οικονομικός δείκτης σε πραγματικό χρόνο για τις αντιλήψεις των εταιρικών κινδύνων που σχετίζονται με την Covid-19, χρησιμοποιώντας την εξόρυξη δεδομένων στις εκθέσεις αμερικανικών εταιρειών
Bergeaud, Antonin and Eyméoud, Jean-Benoît and Garcia, Thomas and Henricot, Dorian
Working Paper Series, Banque de France, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3973122
Posted: 02 Feb 2022
Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι συμμετέχοντες στην αγορά εταιρικών ακινήτων προσαρμόζονται στην αναμενόμενη εξάπλωση της τηλεργασίας, στη Γαλλία
When businesses go digital: The role of CEO attributes in technology adoption and utilization during the COVID-19 pandemic
Lashitew, Addisu A.
Technological Forecasting and Social Change, Volume 189, April 2023, 122324, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122324
Available online 26 January 2023
Η COVID-19 προκάλεσε μία βιαστική υιοθέτησης της τεχνολογίας, καθώς οι επιχειρήσεις στράφηκαν στις ψηφιακές τεχνολογίες για να αποτρέψουν το κλείσιμο, ενόψει μιας άνευ προηγουμένου πανδημίας. Αυτή η μελέτη εξετάζει την υιοθέτηση και τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των τεχνολογιών τηλεργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Βασιζόμενη σε διάφορες έρευνες για την υιοθέτηση και τη χρήση της τεχνολογίας, μελετά πώς το φύλο και η εμπειρία του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να διαμορφώσουν τη στάση ανάληψης κινδύνου και την ανταπόκριση σε κρίσεις, επηρεάζοντας τις αποφάσεις υιοθέτησης και χρήσης τεχνολογίας.
What it will take to vaccinate the world against COVID-19
Nature 592, 176-178 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00727-3
25 March 2021
Στην ειδική έκθεση περιγράφονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται, από την διανομή των εμβολίων mRNA στην προσπάθεια για προσωρινή παραίτηση από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
What influences company attachment and job performance in the COVID-19 era?: Airline versus hotel employees
Han, Heesup, Lee, Kai-Sean, Kim, Seongseop, Wong, Antony King Fung, Moon, Hyoungeun
Tourism Management Perspectives, Volume 44, October 2022, 101001, https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.101001
Available online 22 August 2022
Οι υπάλληλοι των αεροπορικών εταιρειών και των ξενοδοχείων βιώνουν πολλαπλές μορφές αβεβαιότητας εν μέσω της πανδημίας COVID-19, οι οποίες έχουν αυξήσει τη δυσπιστία των εργαζομένων για τις αντίστοιχες αεροπορικές/ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και έχουν επηρεάσει την απόδοση στην εργασία τους και τη διατήρηση της εργασίας. Αυτή η έρευνα κατασκευάζει και δοκιμάζει δύο στιβαρά θεωρητικά πλαίσια για να εξηγήσει την εργασιακή απόδοση και τη συμπεριφορά των υπαλλήλων αεροπορικών εταιρειών και ξενοδοχείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Aguinis, H., Villamor, I. and Gabriel, K.P.
Management Research, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/MRJIAM-06-2020-1053
Η μελέτη εστιάζει στην εταιρική κοινωνική ευθύνη (Corporate Social Responsibility-CSR) προκειμένου να εξηγήσει γιατί είναι χρήσιμη και απαραίτητη, ειδικά μετά την πανδημία COVID-19. Επισημαίνεται οτι μπορεί να έχει θετικά και αρνητικά αποτελέσματα αλλά και να παρέχει μελλοντικές κατευθύνσεις και συστάσεις για χάραξη πολιτικής.
Harvard Business Review, Topic: ENTREPRENEURSHIP
July 02, 2020
Καθώς οι προκλήσεις που συνδέονται με την πανδημία του νέου κοροναιού αυξάνονται, δεν λείπουν οι επιχειρηματίες που με τις καινοτομίες τους ενισχύουν τον αγώνα αντιμετώπισης της COVID-19. Μόνο τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020, οι εικονικοί διαγωνισμοί καινοτομίας Covid-19- (γνωστοί και ως hackathons) συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες από 175 χώρες.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Efthymia Kottika, Ayşegül Özsomer, Pernille Rydén, Ioannis G.Theodorakis, Kostas Kaminakis, Konstantinos G.Kottikas, Vlasis Stathakopoulos
Industrial Marketing Management, Volume 88, July 2020, Pages 352-365, DOI https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.05.021
Samitas, Aristeidis and Papathanasiou, Spyros and Koutsokostas, Drosos and Kampouris, Ilias
International Review of Economics and Finance, (Elsevier), Volume 78, Pages 629-642,, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4073801
January 20, 2022
Neil J. Rowan, Charis M. Galanakis
Science of The Total Environment, Volume 748, 2020, 141362, DOI : https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141362.
Available online 31 July 2020

Pages