Επιχειρήσεις

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

What it will take to vaccinate the world against COVID-19
Nature 592, 176-178 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00727-3
25 March 2021
Στην ειδική έκθεση περιγράφονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται, από την διανομή των εμβολίων mRNA στην προσπάθεια για προσωρινή παραίτηση από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Aguinis, H., Villamor, I. and Gabriel, K.P.
Management Research, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/MRJIAM-06-2020-1053
Η μελέτη εστιάζει στην εταιρική κοινωνική ευθύνη (Corporate Social Responsibility-CSR) προκειμένου να εξηγήσει γιατί είναι χρήσιμη και απαραίτητη, ειδικά μετά την πανδημία COVID-19. Επισημαίνεται οτι μπορεί να έχει θετικά και αρνητικά αποτελέσματα αλλά και να παρέχει μελλοντικές κατευθύνσεις και συστάσεις για χάραξη πολιτικής.
Harvard Business Review, Topic: ENTREPRENEURSHIP
July 02, 2020
Καθώς οι προκλήσεις που συνδέονται με την πανδημία του νέου κοροναιού αυξάνονται, δεν λείπουν οι επιχειρηματίες που με τις καινοτομίες τους ενισχύουν τον αγώνα αντιμετώπισης της COVID-19. Μόνο τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020, οι εικονικοί διαγωνισμοί καινοτομίας Covid-19- (γνωστοί και ως hackathons) συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες από 175 χώρες.

The tobacco industry in the time of COVID-19: time to shut it down?
Marita Hefler, Coral E Gartner
Tobacco Control 2020;29:245-246.
Online issue publication : April 21, 2020
Αν και περιορισμένα, έχουν προκύψει στοιχεία που δείχνουν ότι οι ασθενείς- καπνιστές που νοσηλεύονται για COVID-19, διατρέχουν σοβαρότερο κίνδυνο από τους μη καπνιστές ασθενείς. Παρόλα αυτά, η καπνοβιομηχανία φαίνεται ασταμάτητη.

Gregurec I, Tomičić Furjan M, Tomičić-Pupek K.
Sustainability. 2021; 13(3):1098. https://doi.org/10.3390/su13031098
Published: 21 January 2021
Διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών αντιμετωπίζουν τις αναταραχές από την πανδημία COVID-19. Η έρευνα στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τους μετασχηματισμούς και τις  τεχνολογίες που επιλέγονται σε αυτό το απρόβλεπτο περιβάλλον
Sustainability of supply chains in the wake of the coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) pandemic: lessons and trends
Ana Beatriz Lopes de Sousa Jabbour, Charbel Jose Chiappetta Jabbour, et al.
Modern Supply Chain Research and Applications, https://doi.org/10.1108/MSCRA-05-2020-0011
Publication date: 4 June 2020
Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να εξετάσει τις προτεραιότητες και τη στόχευση των διαχειριστών στον τομέα της αλυσίδας εφοδιασμού, μετά από τη νόσο του κοροναϊού 2019 (COVID-19) και το μεγάλο lockdown του 2020. Παρέχονται οδηγίες για την κατασκευή πιο έξυπνων και πιο ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού και επισημαίνονται οι μελλοντικές τάσεις.
Goodhart, Charles A.E. and Tsomocos, Dimitrios P. and Wang, Xuan
Working Paper Series, SSRN: https://ssrn.com/abstract=3646495
Posted on July 8, 2020
Ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων, ιδίως ΜΜΕ, που λαμβάνουν οικονομική βοήθεια με τη μορφή κρατικών δανείων προκειμένου να αποτραπεί η οικονομική τους κατάρρευση από την κρίση της covid-19, δεν θα μπορέσουν στο μέλλον να τα αποπληρώσουν. Σε αυτό το άρθρο εξετάζεται  εάν, και σε ποιο βαθμό, μπορεί να είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί ένας μηχανισμός διαλογής των ΜΜΕ που θα λάβουν οικονομική βοήθεια, αποτρέποντας εκείνες που είναι πιο πιθανό να μην ανακάμψουν ποτέ, καθιστώντας  αυτά τα δάνεια μη εξυπηρετούμενα.

Startups in Times of Crisis – A Rapid Response to the COVID-19 Pandemic
Andreas Kuckertz, et al.
Journal of Business Venturing Insights, 2020
Posted: 21 Apr 2020
Η επέλαση του κορονοϊού (SARS-CoV-2) και η εξάπλωση του COVID-19 οδήγησαν πολλές κυβερνήσεις να λάβουν δραστικά περιοριστικά μέτρα. Το κλείσιμο μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας και της οικονομικής ζωής αποτελεί εξωγενές σοκ για πολλούς οικονομικούς παράγοντες και απειλεί την ύπαρξη πολλών καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων. Η έρευνα αυτή, αρχικά αναλύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες ως συνέπεια της κρίσης. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το πώς οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κρίσης και τι κάνουν για να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους. Τέλος, προτείνονται μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες. Η έρευνα που διενεργήθηκε δείχνει ότι τα μέτρα δεν θα πρέπει μόνο να παρέχουν πρώτες βοήθειες στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, απλά περιορίζοντας την πίεση που προκαλείται από την περιορισμένη ταμειακή εισροή. Τα μέτρα  θα πρέπει είναι μακροπρόθεσμα, μόνιμα και να υποστηρίζονται από το ευρύτερο οικοσύστημα των επιχειρήσεων στοχεύοντας στη διασφάλιση μιας ταχείας ανάκαμψης και ανάπτυξης.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Efthymia Kottika, Ayşegül Özsomer, Pernille Rydén, Ioannis G.Theodorakis, Kostas Kaminakis, Konstantinos G.Kottikas, Vlasis Stathakopoulos
Industrial Marketing Management, Volume 88, July 2020, Pages 352-365, DOI https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.05.021
Neil J. Rowan, Charis M. Galanakis
Science of The Total Environment, Volume 748, 2020, 141362, DOI : https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141362.
Available online 31 July 2020

Pages