Εργασιακές σχέσεις και Εργασία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Παναγιώτης Λιαργκόβας
ΚΕΠΕ, Αναλύσεις Επικαιρότητας, 5/2020
11 Μαΐου 2020
Georgiadou, Anna, Mouzakitis, Spiros, Askounis, Dimitris,
Security Journal, 35(2), pp. 486-505, June 2022
Published online: 26 February 2021
Pouliakas, Konstantinos,
IZA, Institute of Labor Economics,  Discussion Paper No. 13408, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3636637
Posted: 29 Jun 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Workplace violence against health care workers during the COVID-19 Pandemic: A systematic review and meta-analysis
Hadavi, Marzieh, Ghomian, Zohreh, Mohammadi, Farhad, sahebi, Ali
Journal of Safety Research ; 2023, https://doi.org/10.1016/j.jsr.2023.01.001
Available online 24 January 2023
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της νόσου και έχουν άμεση επαφή με τους ασθενείς και τους συνοδούς τους, με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε κάθε είδους βία στον χώρο εργασίας. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει τον επιπολασμό της βίας στον χώρο εργασίας έναντι των εργαζομένων στον τομέα της υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Για τον σκοπό αυτό διενεργήθηκε βιβλιογραφική έρευνα από τις αρχές του 2020 έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 2021.
Workplace Infection Control Measures and Perceived Organizational Support During the COVID-19 Pandemic in Japan: A Prospective Cohort Study
Mori, Takahiro; Nagata, Tomohisa; Ando, Hajime; Hino, Ayako; Tateishi, Seiichiro; Tsuji, Mayumi; Matsugaki, Ryutaro; Fujino, Yoshihisa; Mori, Koji
J Occup Environ Med ; 64(11): e769-e773, 2022, https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000002695
01 November 2022
Αυτή η προοπτική μελέτη κοόρτης διεξήχθη στην Ιαπωνία από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2021, χρησιμοποιώντας έρευνα ερωτηματολογίου. Ο στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν τα μέτρα ελέγχου των λοιμώξεων στον χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 θα μπορούσαν να αυξήσουν την αντιληπτή οργανωσιακή υποστήριξη.
Workplace accommodations during the COVID-19 pandemic: A scoping review of the impacts and implications for people with disabilities
Fuentes, Kristina; Lindsay, Sally
Work, vol. Pre-press, no. Pre-press, pp. 1-26, https://doi.org/10.3233/WOR-220129
Published: 27 October 2022
Η πανδημία COVID-19 έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες αλλαγές στον τρόπο εργασίας των ανθρώπων. Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές αντιπροσωπεύουν εργασιακές τροποποιήσεις ή προσαρμογές που έχουν ζητηθεί συχνά ως διευκολύνσεις στον χώρο εργασίας και που μπορεί να βελτιώσουν την κατάσταση της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία. Ο στόχος αυτής της ανασκόπησης ήταν να εξετάσει τη βιβλιογραφία σχετικά με τις διευκολύνσεις στον χώρο εργασίας κατά την πανδημία και τις επιπτώσεις τους για τα άτομα με αναπηρία.
Working-from-home persistently influences sleep and physical activity 2 years after the Covid-19 pandemic onset: a longitudinal sleep tracker and electronic diary-based study
Massar, Stijn A A; Ong, Ju Lynn; Lau, TeYang; Ng, Ben K L; Chan, Lit Fai; Koek, Daphne; Cheong, Karen; Chee, Michael W L
Front. Psychol. 2023, Volume 14, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1145893
Published: 05 May 2023
Η εργασία από το σπίτι έχει γίνει κοινός τόπος από το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 και μετά. Οι πρώτες μελέτες παρατήρησαν αλλαγές σε επίπεδο πληθυσμού στα πρότυπα ύπνου (αργότερα και περισσότερο ύπνο) και στη σωματική δραστηριότητα (μειωμένη σωματική δραστηριότητα), κατά τη διάρκεια του κατ΄οίκον περιορισμού. Άλλες μελέτες βρήκαν ότι αυτές οι αλλαγές εξαρτώνται από το ποσοστό των ημερών που τα άτομα δουλεύουν από το σπίτι (έναντι εργασίας από το γραφείο). Στη μελέτη αυτή εξετάστηκαν οι επιπτώσεις της εργασίας από το σπίτι στα πρότυπα ύπνου και δραστηριότητας κατά τη μετάβαση στην κανονικότητα, στα τελευταία στάδια της πανδημίας Covid-19 (Αύγουστος 2021 - Ιανουάριος 2022).
Adrjan, Pawel and Ciminelli, Gabriele and Koelle, Michael and Judes, Alexandre and Schwellnus, Cyrille and Sinclair, Tara M.
Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4064191
Posted: 23 Mar 2022
Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι η πανδημία έχει ξεκλειδώσει μόνιμα τη δυνατότητα τηλεργασίας, ιδίως σε επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης όπου η τηλεργασία είναι πιο εφικτή. Οι δημόσιες πολιτικές θα πρέπει να προσαρμοστούν για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη μόνιμα υψηλότερη τηλεργασία όσον αφορά την παραγωγικότητα και την ευημερία των εργαζομένων.
Fernemark H, Skagerström J, Seing I, et al
BMJ Open 2022;12:e055035. doi: 10.1136/bmjopen-2021-055035
Online issue publication February 08, 2022
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία COVID-19 άλλαξε τις συνθήκες εργασίας των γιατρών στη σουηδική πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη 

Pages