Εργασιακές σχέσεις και Εργασία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Maria do Mar Pereira
Gender Work Organ. Accepted Author Manuscript. https://doi.org/10.1111/gwao.12618
First published: 10 January 2021
Γίνεται μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ακαδημαϊκή εργασία και, συγκεκριμένα, στις ανισότητες μεταξύ των φύλων στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
KHODARAHMI, Mozhdeh; GREGORY, Gwen M.
College & Research Libraries News, [S.l.], v. 82, n. 7, p. 323, july 2021. doi:https://doi.org/10.5860/crln.82.7.323.
Date accessed: 08 july 2021.
Οι βιβλιοθηκονόμοι που διαχειρίζονται το προσωπικό που απασχολείται σε διαφορετικούς λειτουργικούς τομείς των βιβλιοθηκών όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τεχνικές υπηρεσίες, η διαχείριση συλλογής κ.ά. παρατηρούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας πολλές αλλαγές στις πρακτικές πρόσληψης και απασχόλησης καθώς και σε άλλους τομείς
Patient Safety and Physician Well-Being: Impact of COVID-19.
Scott Watkins, Keith J. Ruskin, Deborah A. Schwengel
ASA Monitor 2021; 85:21 doi: https://doi.org/10.1097/01.ASM.0000725848.61435.b5
Το ψυχολογικό άγχος που οφείλεται στην πανδημία covid-19, μπορεί να οδηγήσει σε μια δεύτερη πανδημία: τις κρίσεις ψυχικής υγείας στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας
Past, present and future of the Spanish labour market: when the pandemic meets the megatrends
Dolado, J.J., Felgueroso, F. and Jimeno, J.F.
Applied Economic Analysis, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/AEA-11-2020-0154
Publication date: 5 January 2021
Αυτή η εργασία επιχειρεί μια επισκόπηση της κατάστασης της αγοράς εργασίας στην Ισπανία κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid-19, υπό το φως των των προηγούμενων υφέσεων, των μέτρων που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και με έμφαση στον ρόλο των παγκόσμιων τάσεων.
Pandemic hit academic mothers hard, data show
Katie Langin
Science  12 Feb 2021: Vol. 371, Issue 6530, pp. 660, DOI: 10.1126/science.371.6530.660
Την πανδημία εντάθηκαν οι υπάρχουσες ανισότητες και δημιουργήθηκαν πρόσθετες προκλήσεις για τις γυναίκες, ιδίως εκείνες με παιδιά, οι οποίες αγωνίζονται να διατηρήσουν την παραγωγικότητά τους.
Nature 591, 489-491 (2021) doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00663-2
15 March 2021
Η εξ' αποστάσεως εργασία, οι καθυστερήσεις στην έρευνα και οι υποχρεώσεις της παιδικής μέριμνας επηρεάζουν τους επιστήμονες, προκαλώντας άγχος και εξάντληση.
Lilian Edwards, University of Newcastle - Law School
Working paper series available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3955933
Posted: 4 Nov 2021
Αυτό το κείμενο εργασίας, επιχειρεί να διερευνήσει, από την προοπτική του Ηνωμένου Βασιλείου, εάν είναι θεμιτό να αποκλειστούν οι εργαζόμενοι από τις δουλειές τους λόγω δισταγμού ή άρνησης για εμβολιασμό.
Measuring Unemployment in Crisis: Effects of COVID-19 on Potential Biases in the CPS
Heffetz, Ori and Reeves, Daniel
Working Paper Series, available at SSRN, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3752738
Posted: 26 Dec 2020
Εξετάζεται σε ποιο βαθμό συμβάλει η μεροληψία στις έρευνες για το επίσημο ποσοστό ανεργίας, καθώς η COVID-19 πλήττει την οικονομία των ΗΠΑ.
Ker, D., P. Montagnier and V. Spiezia
OECD Digital Economy Papers, No. 314
OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0a76109f-en.
Το άρθρο συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η τηλεργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και ποιες επιχειρήσεις και ιδιώτες μπόρεσαν να την αξιοποιήσουν για να συνεχίσουν να εργάζονται.
Wilson, Jenna M; Lee, Jerin; Fitzgerald, Holly N.; Oosterhoff, Benjamin; et al.
Journal of Occupational and Environmental Medicine: September 2020 - Volume 62 - Issue 9 - p 686-691
doi: 10.1097/JOM.0000000000001962
Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι εργοδότες πρέπει να στοχεύουν στη μείωση της ανασφάλειας της εργασίας και της οικονομικής ανησυχίας μεταξύ των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 για την αντιμετώπιση των σχετικών συνεπειών της ψυχικής υγείας.

Pages