Εργασιακές σχέσεις και Εργασία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Coupet, E., Yamani, E.
J Labour Market Res 56, 3 (2022). https://doi.org/10.1186/s12651-022-00308-5
11 April 2022
Διερευνάται η επίδραση της COVID-19 στην αγορά εργασίας των Αφροαμερικανών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται ο πιθανός οικονομικός αντίκτυπος της COVID-19 στις φυλετικές ανισοτήτες στην απασχόληση και τις εισοδηματικές διαφορές, χρησιμοποιώντας δεδομένα σε εθνικό, πολιτειακό και αστικό επίπεδο με δεδομένα και για τις 77 συνοικίες της πόλης του Σικάγο).
Cosentino C, Foà C, Bertuol M, Cappi V, Riboni S, Rossi S, Artioli G, Sarli L.
Acta Biomed [Internet]. 2022 May 12 [cited 2022 May 31];93(S2):e2022190.
Σκοπός είναι η αξιολόγηση σε Ιταλούς νοσηλευτές της ικανοποίησης από τη συμπόνια και της κόπωσης από τη συμπόνια και των μεταβλητών που επηρεάζουν τις ατομικές και σχεσιακές μεταβλητές.
The Impact of COVID-19 on European Unemployment and Labor Market Slack
Sazmaz, Elif Beyza et al.
Working Paper Series available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3766376
Posted: 17 Jan 2021
Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τη διερεύνηση πώς η πανδημία επηρέασε την αγορά εργασίας στην Ευρώπη, κάνει ανάλυση των τάσεων ανεργίας, πριν και μετά την COVID-19 σε πέντε μεγάλες χώρες : Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία.
Sharon K. Parker
Safety and Health at Work, Volume 13, Supplement, 2022, Page S10, https://doi.org/10.1016/j.shaw.2021.12.732
January 2022
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η εργασία από το σπίτι θα συνεχιστεί και στο μέλλον, καθώς τα υβριδικά μοντέλα εργασίας θα γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα.
Bérastégui, Pierre
European Trade Union Institute (ETUI) Research Paper Series - Policy Brief 2021.05,
Available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3856979
Posted: 7 Jun 2021
Τα οφέλη της τηλεργασίας εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τον βαθμό αυτονομίας που δίδεται στον εργαζόμενο και προϋποθέτουν μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και κατανόησης, δύο βασικά χαρακτηριστικά προς ανάπτυξη από τους επικεφαλής.
Teleworking during COVID-19: experiences from Saudi Arabia
Sama’a H. ALMUBARAK, Atheer Kalid ALSAIF, Salma Jamal ALMULLA, Asma Saud ALFAYEZ, Heba Yaagoub ALNUJAIDI, Demah Mansour ALSALMAN
Industrial Health, Advance Publication, https://doi.org/10.2486/indhealth.2022-0041
J-STAGE Advance Published Date: June 23, 2022
Η τηλεργασία έχει υιοθετηθεί ως απάντηση στην πανδημία COVID-19, για τη μείωση της εξάπλωσης της μόλυνσης, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η Σαουδική Αραβία ήταν μεταξύ των χωρών που υιοθέτησαν αυστηρές πολιτικές τηλεργασίας μετά το πρώτο τεκμηριωμένο κρούσμα COVID-19. Η παρούσα μελέτη διεξήχθη για να διερευνήσει τις εμπειρίες των εργαζομένων σχετικά με την τηλεργασία ως υποχρεωτική εργασιακή συνθήκη κατά τη διάρκεια της COVID-19 στη Σαουδική Αραβία.
A. Chopra and A. K. Singh
2021 International Conference on Advances in Electrical, Computing, Communication and Sustainable Technologies (ICAECT), Bhilai, India, 2021, pp. 1-7, doi: 10.1109/ICAECT49130.2021.9392578.
Date Added to IEEE Xplore: 06 April 2021
Το άρθρο επικεντρώνεται στο πώς ο συνδυασμός της γιόγκα με την ψηφιακή τεχνολογία, συμβάλει στην ενίσχυση της ανοσίας των εργαζομένων και στη βελτίωση της απόδοσής τους.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021.
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26303.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και η ύφεση που προκύπτει στην απασχόληση των γυναικών, οι πολιτικοί και τοπικοί φορείς λήψης αποφάσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα ομοσπονδιακά κεφάλαια για να μετριάσουν αυτές τις επιπτώσεις, θέτοντας επίσης τη βάση για μακροπρόθεσμες λύσεις.
Scientists’ worlds will shrink in the wake of the pandemic
Smriti Mallapaty
Nature, doi: 10.1038/d41586-020-01523-1
04 JUNE 2020
Η πανδημία ανάγκασε τους ερευνητές να αντιμετωπίσουν περιορισμούς στις μετακινήσεις τους, γεγονός που  θα επηρεάσει τον τρόπο διεξαγωγής της επιστήμης. Κάποιοι φοβούνται ότι αυτοί οι περιορισμοί θα οδηγήσουν σε έναν κόσμο που ευνοεί τους ελίτ επιστήμονες και τις εδραιωμένες ομάδες που έχουν μικρότερες ανάγκες δικτύωσης, οτι άλλες ομάδες ενδέχεται να χάσουν συνεργάτες και να περιθωριοποιηθούν και ότι η επιτόπια εργασία θα γίνει μία πολυτέλεια. Θα μπορούσε όμως να συμβεί και το αντίθετο: οι περιορισμοί να οδηγήσουν σε εκδημοκρατισμό της επιστήμης, εάν η εικονική εργασία επιτρέπει περισσότερες διασυνδέσεις για άτομα που δεν μπορούν να ταξιδέψουν εύκολα.
Brakman, S., Garretsen, H. & van Witteloostuijn, A.
J Int Bus Stud (2021). https://doi.org/10.1057/s41267-021-00410-9
Published: 19 March 2021
Η πανδημία COVID-19 επιταχύνει τη στροφή προς την απο-παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου, επιταχύνει όμως τη μετάβαση σε μια ισχυρότερη παγκοσμιοποίηση της εργασίας. Αυτό το παράδοξο της ταυτόχρονης εμφάνισης απο-παγκοσμιοποίησης και παγκοσμιοποίησης, προσφέρει πλούσιες ευκαιρίες για μελλοντική έρευνα στο πεδίο της διεθνούς επιχειρηματικόττητας.

Pages