Εργασιακές σχέσεις και Εργασία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The Impact of COVID-19 on European Unemployment and Labor Market Slack
Sazmaz, Elif Beyza et al.
Working Paper Series available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3766376
Posted: 17 Jan 2021
Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τη διερεύνηση πώς η πανδημία επηρέασε την αγορά εργασίας στην Ευρώπη, κάνει ανάλυση των τάσεων ανεργίας, πριν και μετά την COVID-19 σε πέντε μεγάλες χώρες : Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία.
The Immediate Impacts of COVID-19 on Low-Income Households: Evidence from Malaysia
Zakaria, R. H.; Sabri, M. F.; Satar, N. M.; Magli, A. S.
Sustainability 2023, 15(10), 8396; https://doi.org/10.3390/su15108396
Published: 22 May 2023
Αυτή η μελέτη ασχολήθηκε με τις οικονομικές επιπτώσεις της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19) στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Οι ασύμμετρες οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, που ήταν δυσμενέστερες προς τους φτωχούς, τους νέους και τις γυναίκες, έχουν εδραιωθεί. Ωστόσο, τα στοιχεία σε μικρότερη κλίμακα  που αφορούν τους φτωχούς είναι περιορισμένα, απαιτώντας έτσι λεπτομερή κατανόηση για τον σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής στοχευμένης βοήθειας. Σε αυτή τη μελέτη συγκεντρώθηκαν δεδομένα από συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο, χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο δειγματοληψίας που παρείχε το Τμήμα Στατιστικής της Μαλαισίας.
Sharon K. Parker
Safety and Health at Work, Volume 13, Supplement, 2022, Page S10, https://doi.org/10.1016/j.shaw.2021.12.732
January 2022
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η εργασία από το σπίτι θα συνεχιστεί και στο μέλλον, καθώς τα υβριδικά μοντέλα εργασίας θα γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα.
The COVID-19 pandemic as a catalyst for digitalisation and remote working in Germany
Hartig-Merkel, Wendy
Medical Writing ; 31(3):35-38, 2022, https://doi.org/10.56012/zrfx2526
September 2022
Η εξ αποστάσεως εργασία είναι ιδανική για τους ιατρικούς συγγραφείς, αλλά, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, δεν ήταν ευρέως διαθέσιμη σε όσους αναζητούσαν εξ αποστάσεως θέση με Γερμανό εργοδότη. Παρόλο που η Γερμανία είναι μια ανεπτυγμένη χώρα, η ψηφιοποίησή της έχει καθυστερήσει, και επιπλέον, η εργασιακή κουλτούρα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σε πολλά μέρη από τη φυσική παρουσία. Η πανδημία COVID-19 έδωσε στη χώρα την αναγκαία ώθηση προς τη σωστή κατεύθυνση: ένα χρόνο μετά το πρώτο lockdown, πέντε φορές περισσότεροι άνθρωποι εργάζονταν από το σπίτι από ό,τι πριν, και ας ελπίσουμε ότι πολλοί από αυτούς που την εκτιμούν θα διατηρήσουν αυτήν την επιλογή. Το άρθρο αυτό θα δώσει μία ιδέα της «επανάστασης του γραφείου στο σπίτι» των ετών 2020-2022, στη Γερμανία. Ας ελπίσουμε ότι η εξ αποστάσεως εργασία θα συνεχίσει να είναι μια δυνατότητα για Γερμανούς ιατρικούς συγγραφείς στο μέλλον.
The COVID-19 pandemic and youth in recent, historical perspective: more pressure, more precarity
MacDonald, R.; King, H.; Murphy, E.; Gill, W.
Journal of Youth Studies, 2023, https://doi.org/10.1080/13676261.2022.2163884
Published online: 02 Feb 2023
Οι νέοι αντιμετώπισαν μερικές από τις πιο σκληρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και των σχετικών περιορισμών. Λαμβάνοντας μια κριτική οπτική "Μελετών για  τη Νεολαία", το άρθρο αυτό βασίζεται σε έρευνα με σχεδόν 1000 νέους ηλικίας 16 έως 30 ετών στη Βορειοανατολική Αγγλία, προκειμένου να διορθωθεί η «δομημένη απουσία» των απόψεων των νέων στα εθνικά μέσα ενημέρωσης και στα πολιτικά σχόλια σχετικά με την πανδημία.
Temporary Migrants as Dehumanised ‘Other' in the Time of COVID-19: We're All in This Together?
Groutsis, Dimitria; Kaabel, Annika; Wright, Chris F.
Work, Employment and Society, 2023, https://doi.org/10.1177/0950017022114272
First published online January 19, 2023
Οι προσωρινοί μετανάστες αποτελούν μια σημαντική συνιστώσα του εργατικού δυναμικού της Αυστραλίας. Στοιχεία για τις εντάσεις και τις αντιφάσεις στην εξάρτηση της Αυστραλίας από τους προσωρινούς μετανάστες εργαζομένους επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης COVID-19, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ενέργειες και τις ευθύνες των βασικών παραγόντων στην προσέλκυση, την πρόσληψη, την ανάπτυξη και τελικά την εγκατάλειψη αυτών των εργαζομένων. Σε αυτό το άρθρο, μελετάται η δημόσια πλαισίωση των προσωρινών μεταναστών εργαζομένων στο πλαίσιο της πανδημίας.
Bérastégui, Pierre
European Trade Union Institute (ETUI) Research Paper Series - Policy Brief 2021.05,
Available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3856979
Posted: 7 Jun 2021
Τα οφέλη της τηλεργασίας εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τον βαθμό αυτονομίας που δίδεται στον εργαζόμενο και προϋποθέτουν μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και κατανόησης, δύο βασικά χαρακτηριστικά προς ανάπτυξη από τους επικεφαλής.
Teleworking during COVID-19: experiences from Saudi Arabia
Sama’a H. ALMUBARAK, Atheer Kalid ALSAIF, Salma Jamal ALMULLA, Asma Saud ALFAYEZ, Heba Yaagoub ALNUJAIDI, Demah Mansour ALSALMAN
Industrial Health, Advance Publication, https://doi.org/10.2486/indhealth.2022-0041
J-STAGE Advance Published Date: June 23, 2022
Η τηλεργασία έχει υιοθετηθεί ως απάντηση στην πανδημία COVID-19, για τη μείωση της εξάπλωσης της μόλυνσης, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η Σαουδική Αραβία ήταν μεταξύ των χωρών που υιοθέτησαν αυστηρές πολιτικές τηλεργασίας μετά το πρώτο τεκμηριωμένο κρούσμα COVID-19. Η παρούσα μελέτη διεξήχθη για να διερευνήσει τις εμπειρίες των εργαζομένων σχετικά με την τηλεργασία ως υποχρεωτική εργασιακή συνθήκη κατά τη διάρκεια της COVID-19 στη Σαουδική Αραβία.
Teachers' Work-Related Well-Being in Times of COVID-19: The Effects of Technostress and Online Teaching
Pace, Francesco, Sciotto, Giulia, Randazzo, Naomi Alexia, Macaluso, Vincenza
Social Sciences ; 11(10):453, 2022, https://doi.org/10.3390/socsci11100453
Published: 3 October 2022
Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, ένα από τα πρώτα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην Ιταλία ήταν η μετάβαση από τη δια ζώσης διδασκαλία στη διαδικτυακή διδασκαλία. Η ξαφνική ανάγκη χρήσης τεχνολογιών για την εκτέλεση της δουλειάς τους έχει προσθέσει μια πηγή άγχους στο ονομαζόμενο τεχνοστρές των εκπαιδευτικών. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά τη μετάβαση αυτή μπορεί επίσης να επηρέασαν την αντίληψη της ευημερίας στην εργασία, αν και άλλες μεταβλητές, όπως η αντίληψη του νοήματος στην εργασία, θα μπορούσαν να μετριάσουν αυτήν την αίσθηση ανησυχίας. Η μελέτη στοχεύει να εξετάσει τις σχέσεις μεταξύ του τεχνοστρές, της διαδικτυακής διδασκαλίας, της ευχαρίστησης στην εργασία και της αντίληψης νοήματος στην εργασία σε 219 εκπαιδευτικούς από διαφορετικές σχολικές τάξεις μέσω ενός μοντέλου μετριασμένης διαμεσολάβησης.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages