Επαγγέλματα υγείας

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Fernemark H, Skagerström J, Seing I, et al
BMJ Open 2022;12:e055035. doi: 10.1136/bmjopen-2021-055035
Online issue publication February 08, 2022
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία COVID-19 άλλαξε τις συνθήκες εργασίας των γιατρών στη σουηδική πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη 
Bernacki, Edward J. et al.
Journal of Occupational and Environmental Medicine: May 2021 - Volume 63 - Issue 5 - p 374-380, doi: 10.1097/JOM.0000000000002126
Αντικείμενο της μελέτης είναι να καθοριστεί οι εργαζόμενοι ποιών κλάδων είναι περισσότερο πιθανό  να αξιώσουν αποζημίωση λόγω COVID-19. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 11 πολιτείες των μεσοδυτικών ΗΠΑ και για 21,336 αιτήματα
Cosentino C, Foà C, Bertuol M, Cappi V, Riboni S, Rossi S, Artioli G, Sarli L.
Acta Biomed [Internet]. 2022 May 12 [cited 2022 May 31];93(S2):e2022190.
Σκοπός είναι η αξιολόγηση σε Ιταλούς νοσηλευτές της ικανοποίησης από τη συμπόνια και της κόπωσης από τη συμπόνια και των μεταβλητών που επηρεάζουν τις ατομικές και σχεσιακές μεταβλητές.
Shouvik K. Haldar, Guy Lloyd, et al.
Journal of European CME, 11:1, DOI: 10.1080/21614083.2022.2035949
Περιγράφεται λεπτομερώς η εξέλιξη των καινοτόμων νέων τρόπων μάθησης στους οποίους προσαρμόστηκε η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας και παρέχεται ένα σχέδιο για το μέλλον της ιατρικής εκπαίδευσης.
Klompas M, Karan A.
JAMA. Published online January 24, 2022. doi:10.1001/jama.2022.0262
January 24, 2022
Τα νοσοκομεία θα μπορούσαν να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα για να μειώσουν περαιτέρω τον κίνδυνο νοσοκομειακής μετάδοσης του SARS-CoV-2, καθώς η παραλλαγή Omicron συνεχίζει να διαδίδεται με αυξημένους ρυθμούς.
Lenggenhager, L., Martischang, R., Sauser, J. et al.
Antimicrob Resist Infect Control 11, 51 (2022). https://doi.org/10.1186/s13756-022-01092-0
Published, 18 March 2022
Πραγματοποιείται μια εμφωλευμένη ανάλυση μιας μελέτης επιπολασμού του ορού μεταξύ του συνόλου του εθελοντικού προσωπικού εργαζομένων μιας πανεπιστημιακής μονάδας μακροχρόνιας φροντίδας, για τον προσδιορισμό κοινονικών και νοσοκομειακών παραγόντων κινδύνου για την οροθετικότητα SARS-CoV-2 με τη χρήση τροποποιημένης παλινδρόμησης Poison

 

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ntziora F, Kostaki EG, Grigoropoulos I, Karapanou A, Kliani I, Mylona M, Thomollari A, Tsiodras S, Zaoutis T, Paraskevis D, Sipsas NV, Antoniadou A, Sfikakis PP.
Viruses. 2021 Dec 24;14(1):26. doi: 10.3390/v14010026. PMID: 35062230; PMCID: PMC8779273.
Published online 2021 Dec 24
Helena C. Maltezou, Maria Tseroni, Ioannis Drositis, Maria N. Gamaletsou, Dimitra Maria Koukou, Emmanouil Bolikas, Emmanuela Peskelidou, Charalambos Daflos, Evangelia Panagiotaki, Caterina Ledda, Androula Pavli, Nikolaos Moussas, Stavroula Kontogianni, Eftychia Svarna, Michalis Ploumidis, Andronikos Spyrou, Maria Chini, Georgios Adamis, Athanasia Lourida, Dimitrios Hatzigeorgiou, Panagiotis Gargalianos, George Syrogiannopoulos & Nikolaos V. Sipsas
Expert Review of Vaccines, DOI: 10.1080/14760584.2022.2063118
Published online: 13 Apr 2022
Christos Sikaras, Ioannis Ilias, Athanasios Tselebis, Argyro Pachi, Sofia Zyga, Maria Tsironi, Andrea Paola Rojas Gil, Aspasia Panagiotou.
AIMS Public Health, 2022, 9(1): 94-105. doi: 10.3934/publichealth.2022008
Published: 23 November 2021
Elena Dragioti, DimitriosTsartsalis, Manolis Mentis, Stefanos Mantzoukas, Mary Gouva
International Journal of Nursing Studies, Volume 131July 2022 Article number 104272, https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104272
13 May 2022
Το προσωπικό των νοσοκομείων διατρέχει υψηλό κίνδυνο να αναπτύξει προβλήματα ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19). Ωστόσο, η βιβλιογραφία στερείται μίας συνολικής και περιεκτικής εικόνας των προβλημάτων ψυχικής υγείας με ολοκληρωμένη ανάλυση για το προσωπικό των νοσοκομείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Ο στόχος της μελέτης αυτής είναι να εξακριβωθεί ο επιπολασμός του άγχους, της κατάθλιψης και άλλων προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως αναφέρονται σε πρωτότυπα άρθρα, στο προσωπικό των νοσοκομείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Pages