Κοινωνιολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The art of medicine. A history of the medical mask and the rise of throwaway culture
Bruno J Strasser, Thomas Schlich
The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31207-1
Published: May 22, 2020
Η έλλειψη σε διαθέσιμες προστατευτικές μάσκες προσώπου κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, έγινε σύμβολο της ευθραυστότητας της σύγχρονης ιατρικής και της δημόσιας υγείας. Ως αίτια αναδείχτηκαν οι πανικόβλητοι πολίτες που έσπευσαν να συσσωρεύσουν μάσκες, η μετεγκατάσταση της βιομηχανικής παραγωγής offshore και η ανεπάρκεια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρωταρχικός παράγοντας όμως είναι η προοδευτική αντικατάσταση των επαναχρησιμοποιοήσιμων μασκών προσώπου από μάσκες μίας-χρήσης, κατά τη δεκαετία του 1960, ακολουθώντας την «Throwaway Living» κουλτούρα των καταναλωτών. Η ιστορία της ιατρικής μάσκας φωτίζει το πώς φτάσαμε ως εδώ.

Social Capital in the Response to COVID-19
Nicholas Pitas, Colin Ehmer
American Journal of Health Promotion 1-3, DOI: 10.1177/0890117120924531
Published May 12, 2020
Το υψηλό κοινωνικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια κρίσεων, δημιουργεί για τις κοινότητες τις δυνατότητες για αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Σε κοινότητες χαμηλού κοινωνικού κεφαλαίου η ανάσχεση της πανδημίας COVID-19 και η ανάκαμψη από αυτή μπορεί να παρεμποδιστεί. Προτείνεται άτομα, κοινότητες και κρατικές δομές να συνεργαστούν για την ενίσχυση και την επέκταση των κοινωνικών δικτύων.

Sense of community responsibility at the forefront of crisis management
Neil M. Boyd & Eric C. Martin
Administrative Theory & Praxis, DOI: 10.1080/10841806.2020.1765288
Published online: 14 May 2020
Η πανδημία COVID-19 κατέστησε σαφές ότι η αίσθηση της ευθύνης της κοινότητας είναι ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό των απωλειών και της εξάπλωσης της ίωσης. Πολλοί πολίτες σε όλο τον κόσμο έχουν κλήθηκαν σε απομόνωση και αποστασιοποίηση, αλλά μεγάλος αριθμός ατόμων δεν φαίνεται να κατανοεί την ευθύνη που φέρει για τους άλλους.  Αυτό το άρθρο διερευνά πώς αναπτύσσεται το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, πώς διάφορα χαρακτηριστικά μιας κρίσης την επηρεάζουν και ποιος είναι ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης.

Coronavirus variants get Greek names — but will scientists use them?
Ewen Callaway
Nature, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01483-0
01 June 2021
Από το Alpha έως το Omega, το σύστημα ονοματοδοσίας των παραλαγών του ιού της COVID-19,  στοχεύει στην αποφυγή σύγχυσης και στιγματισμού.