Κοινωνιολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Workplace violence against health care workers during the COVID-19 Pandemic: A systematic review and meta-analysis
Hadavi, Marzieh, Ghomian, Zohreh, Mohammadi, Farhad, sahebi, Ali
Journal of Safety Research ; 2023, https://doi.org/10.1016/j.jsr.2023.01.001
Available online 24 January 2023
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της νόσου και έχουν άμεση επαφή με τους ασθενείς και τους συνοδούς τους, με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε κάθε είδους βία στον χώρο εργασίας. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει τον επιπολασμό της βίας στον χώρο εργασίας έναντι των εργαζομένων στον τομέα της υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Για τον σκοπό αυτό διενεργήθηκε βιβλιογραφική έρευνα από τις αρχές του 2020 έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 2021.
The Return to Craft: Taylor Swift, Nostalgia, and Covid-19
McGrath, J.
Popular Music and Society ; 46(1):70-84, 2023, https://doi.org/10.1080/03007766.2022.2156761
Published online: 17 Dec 2022
Αυτό που ονομάζεται "επιστροφή στην τέχνη" σε αυτό το άρθρο είναι μία απόσταξη ενός διάχυτου φαινομένου: της νοσταλγικής, λαϊκής αισθητικής της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας που έχει προκύψει εν μέρει ως απάντηση στην πανδημία Covid-19 αλλά και στον νεοφιλελευθερισμό και την κλιματική αλλαγή. Δημιουργήθηκε ως αντίδραση στην αναταραχή, προσφέροντας την άνεση ενός φανταστικού παρελθόντος, μια απτή πραγματικότητα και μια επανασύνδεση, με τους «παλιούς τρόπους», με τη φύση και την άγρια ζωή. Σε αυτό το άρθρο, διερευνάται η "επιστροφή στην τέχνη" ως μια κοινωνική αναζήτηση των θεμελίων, μέσω μιας μελέτης περίπτωσης της πιο επιτυχημένης εμπορικά παραγωγής του lockdown, του άλμπουμ folklore της Taylor Swift (2020).
The effect of the COVID-19 pandemic on community violence in Connecticut
O'Neill, K. M.; Dodington, J.; Gawel, M.; Borrup, K.; Shapiro, D. S.; Gates, J.; Gregg, S.; Becher, R. D.
Am J Surg ; 2022, https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2022.10.004
Available online 7 October 2022
Οι φυσικές καταστροφές μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της βίας στην κοινότητα, λόγω της ευρείας κοινωνικής αναστάτωσης, της οικονομικής δυσπραγίας και της μεγάλης κλίμακας νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στη βία στην κοινότητα είναι άγνωστη. Χρησιμοποιώντας δεδομένα μητρώου τραυμάτων από ασθενείς που παρουσιάστηκαν με τραύματα που σχετίζονται με βία στο Κονέκτικατ την περίοδο 2018-2021, έγινε σύγκριση του μοτίβου τραύματος που σχετίζεται με τη βία την εποχή προ-COVID και μέσα στην πανδημία COVID, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διακεκομμένης χρονοσειράς.
The art of medicine. A history of the medical mask and the rise of throwaway culture
Bruno J Strasser, Thomas Schlich
The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31207-1
Published: May 22, 2020
Η έλλειψη σε διαθέσιμες προστατευτικές μάσκες προσώπου κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, έγινε σύμβολο της ευθραυστότητας της σύγχρονης ιατρικής και της δημόσιας υγείας. Ως αίτια αναδείχτηκαν οι πανικόβλητοι πολίτες που έσπευσαν να συσσωρεύσουν μάσκες, η μετεγκατάσταση της βιομηχανικής παραγωγής offshore και η ανεπάρκεια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρωταρχικός παράγοντας όμως είναι η προοδευτική αντικατάσταση των επαναχρησιμοποιοήσιμων μασκών προσώπου από μάσκες μίας-χρήσης, κατά τη δεκαετία του 1960, ακολουθώντας την «Throwaway Living» κουλτούρα των καταναλωτών. Η ιστορία της ιατρικής μάσκας φωτίζει το πώς φτάσαμε ως εδώ.
Stronger Together: feminist community weavings during the Covid-19 Crisis
Almendra, J. C.; Tapia, V.; Troncoso, F. L.
Convergencia-Revista De Ciencias Sociales ; 29, 2022, https://doi.org/10.29101/crcs.v29i0.18149
Published Sep 19, 2022
Η πανδημία ανοίγει τον δρόμο για μια ολόκληρη σειρά έργων κοινοτήτων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Σε αυτό το άρθρο αναδεικνύονται εκείνα που προωθούνται από φεμινιστικές οργανώσεις, δηλαδή δράσεις που αναπτύσσονται αποκλειστικά από γυναίκες, με σκοπό να είναι αμοιβαία υποστηρικτικές για την αντιμετώπιση της πολυδιάστατης ευπάθειας που έχει αυξηθεί από την πανδημία. Έτσι, αυτή η εργασία διερευνά τρεις κοινοτικές δράσεις με επικεφαλής φεμινίστριες σε τρεις πόλεις της Χιλής από την κεντρική και νότια περιοχή (Rancagua, Talca και Chillan), προκειμένου να γίνουν γνωστές και κατανοητές οι διευθετήσεις τους για την αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών αναγκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Solidarity, militancy and mental health in times of pandemic
de Torrente, M. O. N.; Marques, T. P.; de Torrente, M.
Interface: Communication, Health, Education, 2023; 27: e220574 https://doi.org/10.1590/interface.220574
Approved on 08/10/22
Με βάση αφηγήσεις ψηφιακών δικτύων, στο άρθρο αυτό αναλύθηκαν διάφορες μορφές δράσεων αλληλεγγύης που αναπτύχθηκαν από χρήστες του δικτύου φροντίδας ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την πανδημία Covid-19, σε ένα πλαίσιο υπερ-νεοφιλελεύθερης οικονομίας. Αν, αφενός, η αύξηση της ταλαιπωρίας σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο ήταν εμφανής, αφετέρου, οι στρατηγικές αντιμετώπισης που οργανώθηκαν από αυτούς τους ανθρώπους ήταν εκπληκτικές, πολλές από τις οποίες ανέπτυσαν και διαχειρίζονταν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών των στρατηγικών είναι η ενεργοποίηση και η δημιουργία κοινωνικών δικτύων για συγκεκριμένους σκοπούς ανάλογα με το προς επίλυση πρόβλημα.

Social Capital in the Response to COVID-19
Nicholas Pitas, Colin Ehmer
American Journal of Health Promotion 1-3, DOI: 10.1177/0890117120924531
Published May 12, 2020
Το υψηλό κοινωνικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια κρίσεων, δημιουργεί για τις κοινότητες τις δυνατότητες για αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Σε κοινότητες χαμηλού κοινωνικού κεφαλαίου η ανάσχεση της πανδημίας COVID-19 και η ανάκαμψη από αυτή μπορεί να παρεμποδιστεί. Προτείνεται άτομα, κοινότητες και κρατικές δομές να συνεργαστούν για την ενίσχυση και την επέκταση των κοινωνικών δικτύων.

Sociability of Alcohol Consumption and Alcoholism in Times of COVID-19 Crisis
Brezovec, E.; Zoričić, Z.; Glavina, T.
Archives of psychiatry research ; 58(1):99-106, 2022, https://doi.org/10.20471/may.2022.58.01.11
Η πανδημία COVID-19 έχει αλλάξει το κοινωνικό πλαίσιο, αλλά και την ικανότητά μας να ενεργούμε μέσα σε αυτό. Αυτή η νέα κανονικότητα έχει επηρεάσει επίσης τα πρότυπα κατανάλωσης αλκοόλ. Υπό αυτή την έννοια, ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι μια θεωρητική ανάλυση του πλαισίου της κοινωνικότητας της κατανάλωσης αλκοόλ στην πανδημία COVID-19. Η εργασία αναλύει τους τρόπους εγκαθίδρυσης της ατομικής σημασίας της κατανάλωσης αλκοόλ. Αναλύεται η διαστρωμάτωση των συλλογικών προτύπων στο πλαίσιο μιας πανδημίας και εξετάζονται θεωρητικά οι επιπτώσεις της διαστρωμάτωσης στα μελλοντικά πρότυπα κατανάλωσης αλκοόλ, αλλά και στους πιθανούς κινδύνους υψηλότερων ποσοστών αλκοολισμού στο μέλλον.
Shadow education, pandemic style: Social class, race, and supplemental education during Covid-19
Lee, Jennifer C; Quadlin, Natasha; Ambriz, Denise
Research in Social Stratification and Mobility, Volume 83, February 2023, 100755, https://doi.org/10.1016/j.rssm.2022.100755
Available online 21 December 2022
Η έρευνα για τη σκιώδη εκπαίδευση, δηλαδή την ατομική ή ομαδική μάθηση που προορίζεται να συμπληρώσει τις εμπειρίες των παιδιών στο σχολείο, έχει τεκμηριώσει επίμονες κοινωνικές και φυλετικές/εθνικές ανισότητες. Ωστόσο, όπως συνέβη με πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, η φύση της σκιώδους εκπαίδευσης άλλαξε δραματικά. Μεγάλο μέρος της συμπληρωματικής εκπαίδευσης μετατοπίστηκε στο διαδίκτυο, αυξάνοντας ενδεχομένως την προσβασιμότητα. Μια νέα μορφή σκιώδης εκπαίδευσης, οι ομάδες εκμάθησης, εμφανίστηκε για να μετατρέψει τη σχολική εκπαίδευση τον καιρό της πανδημίας από μια πιο ατομική σε μια πιο συλλογική εμπειρία. Σε αυτό το άρθρο, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από ένα δείγμα γονέων μαθητών K-12 στις ΗΠΑ, που διαστρωματώνονται ανά φυλή/εθνικότητα (N = 1911) για να αξιολογηθούν οι κοινωνικές τάξεις και οι φυλετικές/εθνικές ανισότητες στη σκιώδη εκπαίδευση το 2020-21, το πρώτο πλήρες ακαδημαϊκό έτος της πανδημίας Covid-19.

Sense of community responsibility at the forefront of crisis management
Neil M. Boyd & Eric C. Martin
Administrative Theory & Praxis, DOI: 10.1080/10841806.2020.1765288
Published online: 14 May 2020
Η πανδημία COVID-19 κατέστησε σαφές ότι η αίσθηση της ευθύνης της κοινότητας είναι ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό των απωλειών και της εξάπλωσης της ίωσης. Πολλοί πολίτες σε όλο τον κόσμο έχουν κλήθηκαν σε απομόνωση και αποστασιοποίηση, αλλά μεγάλος αριθμός ατόμων δεν φαίνεται να κατανοεί την ευθύνη που φέρει για τους άλλους.  Αυτό το άρθρο διερευνά πώς αναπτύσσεται το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, πώς διάφορα χαρακτηριστικά μιας κρίσης την επηρεάζουν και ποιος είναι ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης.

Pages