Αστικές μελέτες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The 2019-nCoV epidemic control strategies and future challenges of building healthy smart cities
Xu, C., Luo, X., Yu, C., & Cao, S.-J.
Indoor and Built Environment, https://doi.org/10.1177/1420326X20910408
First Published: March 3, 2020
Η ταχεία εξάπλωση της νέας λοίμωξης και το υψηλό ποσοστό νοσηρότητας που συνδέεται με την επιδημία COVID 19, απαιτούν την ταχεία και αυστηρή εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων ελέγχου. Ο κίνδυνος της εξάπλωσης σοβαρών ιογενών λοιμώξεων εξαρτάται άμεσα από το βαθμό μετάδοσης του ιού από άτομο σε άτομο σε εσωτερικό περιβάλλον. Αυτό έχουν καταδείξει παρόμοιες καταστάσεις την τελευταία δεκαετία, όπως κατά την πανδημία γρίπης H1N1 του 2009 και την επιδημία του κορονοϊού του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής το 2014 (MERS).
Jung Won Sonn, Myounggu Kang & Yeol Choi
International Journal of Urban Sciences, DOI: 10.1080/12265934.2020.1764207
Published Online: 13 May 2020
Σε αυτό το άρθρο, επιχειρείται να γίνει κατανοητή η συμβολή των τεχνολογιών «έξυπνων πόλεων» και πώς αυτές οι τεχνολογίες αξιοποιήθηκαν για την ιχνηλάτηση των επαφών κρουσμάτων του COVID-19 σε πόλεις της Νότιας Κορέας. Το άρθρο εξετάζει τις τεχνολογίες που σχετίζονται με τις αστικές υποδομές, την ανθρώπινη κινητικότητα και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Roland Bouffanais & Sun Sun Lim
Nature 583, 352-355 (2020), doi: 10.1038/d41586-020-02072-3
10 JULY 2020
Οι κυβερνήσεις χρειάζονται εργαλεία για να αξιολογήσουν πού βρίσκονται στις πόλεις τα σημεία υψηλού κινδύνου COVID-19. Μελέτες big-data για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι μετακινούνται σε αστικές περιοχές σε συνδυασμό με επιδημιολογικά μοντέλα θα διευκολύνουν τον εντοπισμό των σημείων όπου η ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί ταχύτερα και πιο μακριά.