Αστικές μελέτες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Urban Studies 2023, 60(9), pp. 1535–1547, https://doi.org/10.1177/00420980231170741
First published online June 28, 2023
Η πανδημία COVID-19 είχε ξαφνικές και δραματικές επιπτώσεις στην οργάνωση και τη διακυβέρνηση της ζωής στην πόλη. Στο 2ο μέρος αυτού του Ειδικού Τεύχους που είναι αφιερωμένο  στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, τίθεται προβληματισμός σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η πανδημία εισήγαγε θεμελιωδώς νέες αντιλήψεις για την αστική δημόσια υγεία, σημειώνοντας ότι οι ιδέες της αστικής παθολογίας και η σχέση της βρωμιάς, της ασθένειας και του κινδύνου στις πόλεις, έχουν από καιρό κινήσει πρακτικές σχεδιασμού.
Urban public health emergencies and the COVID-19 pandemic. Part 1: Social and spatial inequalities in the COVID-city
Orford, Scott; Fan, Yingling; Hubbard, Philip
Urban Stud, 60(8), 1329-1345, 2023 Jun, https://doi.org/10.1177/00420980231170740
First published online May 31, 2023
Η COVID-19 είχε άνευ προηγουμένου επιπτώσεις στη ζωή στις πόλεις σε παγκόσμια κλίμακα, αντιπροσωπεύοντας τη χειρότερη πανδημία στη ζωντανή μνήμη. Σε αυτήν την εισαγωγή στο πρώτο από τα δύο μέρη ενός Ειδικού Τεύχους, αφιερωμένου στις έκτακτες ανάγκες της δημόσιας υγείας στις πόλεις, προτείνεται ότι, η COVID-19 και οι σχετικές προσπάθειες διαχείρισης της πανδημίας αναπαρήγαγαν και εν τέλει επιδείνωσαν τις κοινωνικές και χωρικές διαφορές που διατρέχουν τη σύγχρονη πόλη.
Urban park use and self-reported physical, mental, and social health during the COVID-19 pandemic: An on-site survey in Beijing, China
Lin, Di, Sun, Yan, Yang, Yue, Han, Yi, Xu, Chengyang
Urban Forestry & Urban Greening, Volume 79, January 2023, 127804, https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127804
Available online 25 November 2022
Η πανδημία COVID-19 δημιούργησε πρωτόγνωρες προκλήσεις για την ανθρώπινη υγεία. Μελέτες έχουν δείξει τη θετική επίδραση των αστικών χώρων πρασίνου, ιδιαίτερα των αστικών πάρκων, στη σωματική και ψυχική υγεία. Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν αξιολογήσει την κοινωνική υγεία, η οποία αποτελεί συστατικό της ανθρώπινης υγείας, και απαιτείται περισσότερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ των αστικών πάρκων και της ανθρώπινης υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Αυτή η μελέτη εξέτασε τις επιπτώσεις των αστικών πάρκων στην ανθρώπινη υγεία, χρησιμοποιώντας ένα κανονικό μοντέλο συσχέτισης.
He, J., Zhang, Y., Yi, Z.
Humanities and Social Sciences Communications, Volume 10, Issue 1, December 2023, Article number 568, https://doi.org/10.1057/s41599-023-02085-z
Published: 13 September 2023
Μεγάλη προσοχή δόθηκε πρόσφατα στη συζήτηση για την ανθεκτικότητα της διακυβέρνησης γειτονιάς, στο πλαίσιο της απάντησης σε απειλές όπως οι πανδημίες και η κλιματική αλλαγή. Αυτό το άρθρο ασχολείται με την ανθεκτική διακυβέρνηση γειτονιάς, τονίζοντας τη σημασία της ιστορικής εξέλιξης της συνεργατικής διακυβέρνησης στον μηχανισμό απόκρισης κατά τη διάρκεια κρίσεων.
The Impact of the COVID-19 Pandemic on Retail in City Centres
Lashgari, Yasaman S.; Shahab, Sina
Sustainability 2022, 14(18), 11463; https://doi.org/10.3390/su141811463
Published: 13 September 2022
Αυτό το έγγραφο διεξάγει μία συστηματική ανασκόπηση για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το λιανικό εμπόριο στα κέντρα των πόλεων έχει επηρεαστεί από την πανδημία. Προσφέρει επίσης πληροφορίες για την υποστήριξη της λήψης της βέλτιστης απόφασης σχετικά με το μέλλον του λιανεμπορίου στα κέντρα των πόλεων και παρέχει συστάσεις για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τα κέντρα των πόλεων.
The effect of the pandemic on European narratives on smart cities and surveillance
Biesaga, M.; Domaradzka, A.; Roszczyńska-Kurasińska, M.; Talaga, S.; Nowak, A.
Urban Studies 2023, https://doi.org/10.1177/00420980221138317
First published online January 9, 2023
Το άρθρο αυτό παρουσιάζει μια ανάλυση των αφηγήσεων των ευρωπαϊκών έξυπνων πόλεων και πώς εξελίχθηκαν υπό την πίεση της πανδημίας COVID-19. Τα αποτελέσματα βασίζονται στην ανάλυση 184 άρθρων σχετικά με λύσεις έξυπνων πόλεων, που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πέντε ευρωπαϊκά περιοδικά μεταξύ του 2017 και του 2021.
The 2019-nCoV epidemic control strategies and future challenges of building healthy smart cities
Xu, C., Luo, X., Yu, C., & Cao, S.-J.
Indoor and Built Environment, https://doi.org/10.1177/1420326X20910408
First Published: March 3, 2020
Η ταχεία εξάπλωση της νέας λοίμωξης και το υψηλό ποσοστό νοσηρότητας που συνδέεται με την επιδημία COVID 19, απαιτούν την ταχεία και αυστηρή εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων ελέγχου. Ο κίνδυνος της εξάπλωσης σοβαρών ιογενών λοιμώξεων εξαρτάται άμεσα από το βαθμό μετάδοσης του ιού από άτομο σε άτομο σε εσωτερικό περιβάλλον. Αυτό έχουν καταδείξει παρόμοιες καταστάσεις την τελευταία δεκαετία, όπως κατά την πανδημία γρίπης H1N1 του 2009 και την επιδημία του κορονοϊού του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής το 2014 (MERS).
Social inequality of urban park use during the COVID-19 pandemic
Yu, L., Zhao, P., Tang, J., Pang, L., Gong, Z.
Humanit Soc Sci Commun 10, 423 (2023), https://doi.org/10.1057/s41599-023-01918-1
Published: 18 July 2023
Αν και πολλές μελέτες έχουν εξετάσει τις κοινωνικές ανισότητες που σχετίζονται με τα αστικά πάρκα, οι γνώσεις σχετικά με τις κοινωνικές ανισότητες της χρήσης των αστικών πάρκων κατά τη διάρκεια κρίσεων είναι περιορισμένες. Με την ενσωμάτωση μεγάλου όγκου δεδομένων κινητών τηλεφώνων και δεδομένων χρηστών ηλεκτρονικού εμπορίου, αυτή η μελέτη παρακολούθησε τη συμπεριφορά χρήσης αστικών πάρκων 81.350 ανώνυμων ατόμων στη Shenzhen της Κίνας, από το 2019 έως το 2021, καλύπτοντας μια περίοδο πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας COVID-19.
Jung Won Sonn, Myounggu Kang & Yeol Choi
International Journal of Urban Sciences, DOI: 10.1080/12265934.2020.1764207
Published Online: 13 May 2020
Σε αυτό το άρθρο, επιχειρείται να γίνει κατανοητή η συμβολή των τεχνολογιών «έξυπνων πόλεων» και πώς αυτές οι τεχνολογίες αξιοποιήθηκαν για την ιχνηλάτηση των επαφών κρουσμάτων του COVID-19 σε πόλεις της Νότιας Κορέας. Το άρθρο εξετάζει τις τεχνολογίες που σχετίζονται με τις αστικές υποδομές, την ανθρώπινη κινητικότητα και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Eleni G. Mantouka, Panagiotis Fafoutellis, Eleni I. Vlahogianni, Georgeta-Madalina Oprea
Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Volume 16, December 2022, Article number 100692, https://doi.org/10.1016/j.trip.2022.100692
Available online 3 October 2022

Pages