Κοινωνικά θέματα

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Βασίλης Ζουμπουρλής, Μαρία Αδαμάκη, Μαρία Γουλιελμάκη, Στέλλα Μπάλιου, Εμμανουήλ Ρίζος, Ιωάννης Χριστοδούλου
Εκδόσεις Νέον, ISBN: 9789185515089, 
Έτος έκδοσης: 2021
Dimitrios Kydros, Vasiliki Vrana
WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Volume 19, Pages 44 - 53, 2022, https://doi.org/10.37394/23209.2022.19.5
Published: April 13, 2022
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως πηγή πληροφοριών για την υγεία. Οι απόψεις που εκφράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του Twitter, μπορεί να συμβάλουν στη διαμόρφωση γνώμης και να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον εμβολιασμό. Η εργασία αυτή δημιουργεί δίκτυα Ελλήνων χρηστών που μιλούν για τον εμβολιασμό στο Twitter, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021 και αναλύει τη δομή και την ομαδοποίησή τους. Επιπλέον, γίνεται ανάλυση περιεχομένου με τη δημιουργία δικτύων λέξεων που βρίσκονται μέσα στα tweets. Ο βασικός σκοπός είναι ο εντοπισμός και η παρουσίαση των απόψεων του ελληνικού κοινού για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Women at the core of the fight against COVID-19 crisis
Gabriela Ramos
OECD Policy Responses to Coronavirus (Covid-19)
1 April 2020
Η πανδημία COVID-19 επέφερε βαρύ πλήγμα στη υγεία και στην κοινωνική και οικονομική ευημερία παγκοσμίως όμως σε διαφορετικό βαθμό στους άνδρες και τις γυναίκες. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σύνθετα βάρη: υπερεκπροσωπούνται στα συστήματα υγείας, συνεχίζουν να κάνουν την πλειονότητα της μη αμειβόμενης φροντίδας στα νοικοκυριά, αντιμετωπίζουν υψηλούς κινδύνους οικονομικής ανασφάλειας (τόσο σήμερα όσο και αύριο) και αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους βίας, εκμετάλλευσης, κακοποίησης ή παρενόχλησης.
Marston HR and Kowert R.
Emerald Open Res 2020, 2:34 (https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.13727.2)
Latest version published 05 Oct 2020
Αυτό το άρθρο αναφέρεται στην έρευνα για τη χρησιμότητα των ψηφιακών παιχνιδιών σε ηλικιωμένους και ενήλικες. Η έρευνα εστιάζει ιδιαίτερα στους τρόπους με τους οποίους τα παιχνίδια αυτά μπορούν να αποτελέσουν μέσα κοινωνικής διασύνδεσης και ψυχολογικής υποστήριξης για τους ηλικιωμένους μεταξύ τους αλλά και μεταξύ ενηλίκων διαφορετικών γενεών.
Rebecca L. Pearl
Obesity, doi:10.1002/oby.22850
First published: 23 April 2020
Η επιδημία SARS ‐ CoV ‐ 2 (COVID ‐ 19) προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα. Λόγω της παραμονής στο σπίτι και της ξαφνικής ανεργίας, εκατομμύρια βρέθηκαν απομονωμένοι στο σπίτι χωρίς τις συνήθεις δραστηριότητές τους. Αυτή η αύξηση του ελεύθερου και αδόμητου χρόνου, σε συνδυασμό με το άγχος της πανδημίας και τις εκτεταμένες συνέπειές της, έχουν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την ροπή στην υπερκατανάλωση τροφής, την καθιστική συμπεριφορά και την αύξηση βάρους. Το σύνολο αυτών των ανησυχιών αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον όρο «quarantine ‐ 15».
Yamin, Alicia Ely, A
Journal of Human Rights Practice, 12(2), 260-267 
Available at SSRN: 24 Feb 2021
Αναφέρονται τρία μαθήματα και οι επιπτώσεις αυτών των μαθημάτων από τη διαταραχή που προκλήθηκε από την πανδημία  στους τομείς της δικαιοσύνης της υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Sarkar, Bidyut Kumar, Prof. S K Chakraborty Memorial Trust
Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4117595
Posted: 25 May 2022
Η παρούσα εργασία ορίζει ξεκάθαρα, βασισμένη στη βαθιά φιλοσοφία της Vedanta, τον όρο «οικονομία που βασίζεται σε αξίες» και εξετάζει τις σύγχρονες οικονομικές σκέψεις στοχαστών της Δύσης και της Ανατολής για την παγκοσμιοποίηση ειδικότερα και την οικονομία γενικότερα.
Santos Rutschman, Ana
draft excerpt from forthcoming book, Cambridge University Press (2022),  Accepted Paper Series available at SSRN
Posted: 05 Oct 2021
Εξετάζεται το οικοσύστημα των εμβολίων από την άποψη των νόμων, των πολιτικών και άλλων δυνάμεων/μηχανισμών που κατευθύνονται από την αγορά και που συνδυαστικά διαμορφώνουν την ανάπτυξη, την έρευνα, την παραγωγή και τη διανομή των εμβολίων. 
João Gentil
European Journal of Public Health, Volume 31, Issue Supplement_2, August 2021, ckab120.029, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab120.029
Published: 03 August 2021
Σε αυτή την  εργασία, γίνεται ανάλυση και ενημέρωση σχετικά με την υπάρχουσα γνώση για τον δισταγμό στον εμβολιασμό από ηθική και βιοηθική σκοπιά.
Elizabeth Ashby, Claire Biffl, and Megan Snair, Rapporteurs
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Board on Global Health; Forum on Microbial Threats
Για την αποτίμηση των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την COVID-19 οι εμπειρογνώμονες συζήτησαν τις δυνατότητες για έναν κόσμο μετά την πανδημία και μια στρατηγική αντιμετώπισης για τους ενδιαφερόμενους φορείς που θα διασφαλίζει βιώσιμες κοινοτικές συνεργασίες και προτεραιότητα στην ισότητα της υγείας, σε εργαστήριο που διοργανώθηκε από το Forum on Microbial Threats.

Pages